Bescherming van uw Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Laatst gecontroleerd op
± 1 min lezen

U kunt uw product of dienst vastleggen en beschermen met Intellectuele Eigendomsrechten. Op deze manier kan een ander niet zomaar hetzelfde product maken of dezelfde dienst leveren.

Wat is Intellectueel Eigendom?

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Bijvoorbeeld: muziek, merken, bedrijfsnamen, uitvindingen, productontwerp, technieken, games, software, teksten en foto’s.

Welk IE-rechten zijn er?

U kunt uw product of dienst met meerdere Intellectuele eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan automatisch, andere rechten moet u registreren of vastleggen.

1. Rechten die u moet registreren
  • Merkrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Octrooirecht (ook wel patent) beschermt een technische uitvinding.
  • Modelrecht beschermt een design of ontwerp.
  • Kwekersrecht beschermt nieuw ontwikkelde plantenrassen.

2. Rechten die u automatisch heeft (maar die u soms wel moet ofkunt inschrijven voor bijvoorbeeld handhaving)

3. Andere beschermingsvormen

  • Het i-DEPOT geeft u een wettelijk datumstempel voor uw idee.
  • Geheimhoudingsverklaring (Non Disclosure Agreement NDA). Hierin spreekt u af onder welke voorwaarden u in samenwerkingsverband informatie deelt.
  • De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) beschermt het bedrijfsgeheim.
  • Bescherming Oorsprongsbenaming (BOB), Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialist (GTS) beschermen streekproducten zoals Gorgonzola en parmaham.

Hoe beschermt u uw product, dienst of uitvinding

Wilt u weten hoe u precies uw product, dienst of uitvinding beschermt? Gebruik de ideeSCAN om te zien welke rechten u kunt registeren en waar u op moet letten. Bekijk het Stappenplan product, dienst of uitvinding beschermen om te weten wat u precies moet doen.

Wat zijn de kosten van Intellectueel Eigendom?

Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland