Bescherming van uw Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Intellectuele Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten. Bijvoorbeeld muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Uw nieuwe product of dienst kan door meerdere rechten worden beschermd. Een product kan bijvoorbeeld een nieuwe techniek hebben, maar ook een nieuwe naam of ontwerp

Welk IE-recht beschermt wat?

  • Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld teksten, foto’s, software, films, games en websites.
  • Merkenrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Modellenrecht beschermt een design of ontwerp.
  • Octrooirecht beschermt een technische uitvinding.

Hoe komt u aan een IE-recht?

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExternal link berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Onderzoek of uw idee al bestaat

Voordat u IE-rechten gaat aanvragen, moet u eerst controleren wat er al bestaat. Is de naam die u wilt gebruiken nog vrij? Is de techniek misschien al eerder door een ander uitgevonden en beschermd met een octrooi? Zoek in:

Hulp en advies

  • Octrooicentrum NederlandExternal link biedt ondernemers, particulieren en onderwijsinstellingen gratis en onafhankelijke informatie over octrooien. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie. En met workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs. Voor informatie op maat maakt u een afspraak met een octrooiadviseur in uw regio.
  • Bij het informatiecentrumExternal link van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) kunt u terecht voor algemene informatie, inlichtingen uit het register, het deponeren van een merk of model of het vastleggen van een i-DEPOT. BOIP houdt spreekuren op de Ondernemerspleinen in Amsterdam en Rotterdam. Bekijk de agendaExternal link voor meer informatie hierover.

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland