Bescherming van uw Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U kunt uw product of dienst vastleggen en beschermen met Intellectuele Eigendomsrechten. Op deze manier kan een ander niet zomaar hetzelfde product maken of dienst leveren.

Wat is Intellectueel Eigendom?

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten beschermen. Bijvoorbeeld: muziek, merken, bedrijfsnamen, uitvindingen, productontwerp, technieken, games, software, teksten en foto’s.

Welk IE-recht beschermt wat

U kunt uw product of dienst met meerdere Intellectuele eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan automatisch, andere rechten moet u registreren of vastleggen.

1. Rechten die u moet registreren

2. Rechten die u automatisch heeft (maar die u soms wel moet/kunt inschrijven voor bijvoorbeeld handhaving)

3. Andere beschermingsvormen

  • Het i-DEPOT geeft u een wettelijk datumstempel voor uw idee
  • GeheimhoudingsverklaringExterne link (Non Disclosure Agreement NDA), hierin spreekt u af onder welke voorwaarden u in samenwerkingsverband informatie deelt
  • De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) beschermt het bedrijfsgeheim

Hoe beschermt u uw product, dienst of uitvinding

Wilt u weten hoe u precies uw product, dienst of uitvinding beschermt? Gebruik de ideeSCANExterne link om te zien welke rechten u kunt registeren en waar u op moet letten. Bekijk het Stappenplan product, dienst of uitvinding beschermen om te weten wat u precies moet doen.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExterne link berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland