Dit artikel is gerelateerd aan:

Aanbestedingsregels

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neemt de Nederlandse overheid goederen of diensten af van een bedrijf? Dan moet de overheid zich bij de keuze van het bedrijf houden aan aanbestedingsprocedures. De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsreglement Werken 2016Externe link (ARW 2016) staat de praktische uitwerking voor de aanbesteding van werken.

Europees aanbesteden

De overheid moet Europees aanbesteden boven een bepaald drempelbedragExterne link. De hoogte van dit drempelbedrag is afhankelijk van het soort opdracht. Er zijn overheidsopdrachten voor:

  • werken (bouw van en onderhoud aan bouwkundige of civieltechnische werken)
  • leveringen (aankoop, huur, lease en huurkoop van producten)
  • diensten.

Overheidsorganisaties moeten bij Europese aanbestedingen een classificatiesysteem toepassen (Common Procurement Vocabulary, CPV). U kunt op basis van de CPV-codeExterne link bekijken welke overheidsopdrachten interessant voor u zijn.

Nationale procedures

Is de geraamde waarde van de opdracht minder dan de Europese drempelwaarden? Dan zijn Europese procedures niet verplicht. Het ARW 2016 is hierbij van kracht. Er zijn verschillende nationale proceduresExterne link.

Klachten indienen

Vindt u dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast? Of vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de aanbestedende dienst. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienenExterne link bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Ook aanbestedende diensten kunnen een klacht indienen over deelnemende ondernemingen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven