Dit artikel is gerelateerd aan:

Aanbestedingsregels

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u producten, diensten of werken leveren aan de overheid? Dan moet dat via een inkoopopdracht. Dit heet een aanbesteding. De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij een aanbesteding. Deze regels zorgen ervoor dat bedrijven een eerlijke kans krijgen een inkoopopdracht te winnen. De regels staan in Aanbestedingswet 2012Externe link.

Soort inkoopopdrachten

De overheid doet een aanbesteding voor verschillende inkopen. Bijvoorbeeld:

  • producten als kantoorbenodigdheden, interieur, computers en smartphones
  • diensten van bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven en schoonmaakbedrijven
  • werken van bouwkundige en civieltechnische aard zoals de aanleg van wegen of bouwen van kantoren

Welke overheden moeten aanbesteden?

U kunt producten, diensten of werken leveren via een aanbesteding aan deze overheidsinstanties:

  • Rijksoverheid (ministeries), gemeenten, provincies en waterschappen
  • publiekrechtelijke instellingen zoals universiteiten en scholen
  • bedrijven uit de speciale sectoren bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, de NS en Schiphol

Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, dan moet u zich inschrijven op een aanbesteding.

Gelijke behandeling

De overheid mag volgens de wet geen verschil maken tussen ondernemers die een opdracht voor de overheid willen doen. Alle ondernemers die meedoen aan een aanbesteding krijgen een gelijke behandeling en krijgen dezelfde informatie. De eisen voor een aanbesteding moeten in verhouding staan tot de werkzaamheden en de grootte van de opdracht.

Europees aanbesteden

Voor opdrachten boven een bepaald drempelbedrag moet de overheid Europees aanbestedenExterne link. Dat betekent dat ook bedrijven uit andere EU-lidstaten op de aanbesteding kunnen inschrijven. De hoogte van dit drempelbedrag is afhankelijk van het soort opdracht.

Overheidsorganisaties moeten bij een Europese aanbesteding de Common Procurement Vocabulary (CPV) gebruiken. Dit is een classificatiesysteem waarop alle overheidsopdrachten een eigen code krijgen. Op de lijst van de CPV-codesExterne link kunt u bekijken welke overheidsopdrachten interessant voor u zijn.

Nationale procedures

Is de waarde van de opdracht minder dan de Europese drempelwaarde? Dan zijn de Europese procedures niet verplicht. Er zijn verschillende nationale proceduresExterne link.

Klachten indienen

Vindt u dat een overheidsorganisatie zich niet aan de aanbestedingsregels houdt? Of vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienenExterne link bij de overheidsinstantie die de aanbesteding doet. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienenExterne link bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Andersom kunnen overheidsinstanties ook een klacht indienen over de bedrijven die meedoen aan een aanbesteding.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven