Bronbelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ontvangt u rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden.

Recht op vrijstelling of teruggaaf

U kunt recht hebben op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf. U hoeft dan niet alle of helemaal geen bronbelasting te betalen. Of u krijgt betaalde bronbelasting terug. Nederland moet dan een verdrag hebben met het land waaruit de inkomsten komen. U kunt om vrijstelling of teruggaaf vragen bij de Belastingdienst van het verdragsland.

Hoe hoog is de vrijstelling of de teruggaaf?

Hoe hoog de vrijstelling is of hoeveel belasting u terugkrijgt, heeft te maken met de afspraken tussen Nederland en het verdragsland. Er zijn ook afspraken over hoeveel tijd u heeft om vrijstelling of teruggaaf aan te vragen. U moet hiervoor het belastingverdrag met het verdragsland bekijken.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven