Certificaat van vrije verkoop (FSC) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Exporteert u goederen naar landen buiten de EU/EER? Dan heeft u mogelijk een certificaat van vrije verkoop (free sale certificate, FSC) nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor levensmiddelen, non-food producten, diervoeders, medische hulpmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De producten die in aanmerking komen voor een FSC moeten vrij verhandelbaar zijn in de EU. Ook moeten zij voldoen aan de EU-regelgeving.

Diervoeders, levensmiddelen en non-food producten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan een certificaat voor diervoedersExterne link of een exportverklaring voor levensmiddelen en non-food productenExterne link afgeven.

Exportcertificaat farmaceutische producten

Voor farmaceutische producten kunt u een exportcertificaatExterne link (CPP) aanvragen. Hiermee verklaart u dat u beschikt over de vereiste vergunningen voor een farmaceutisch product. Voor de aanvraag van een exportverklaring moet u een aantal documenten toesturenExterne link.

Exportverklaring gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) kan een exportverklaring voor gewasbeschermingsmiddelen en biocidenExterne link afgeven. Hierin bevestigt het Ctgb dat het middel voor de aangegeven toepassing(en) is toegelaten of geregistreerd. U mag het middel voor die toepassingen vrij verkopen in Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven