Certificaat voor opgraving aanvragen en vondst melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Op deze pagina:

Als u een opgraving wilt uitvoeren, moet uw bedrijf een certificaat hebben. Doet u een vondst, dan moet u de vondst melden bij provincie of gemeente. Het begrip opgraving betekent:

  • archeologische opgravingen
  • booronderzoeken
  • verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed op of in de waterbodem

Opgraving

U mag alleen archeologische vindplaatsen opgraven als u daarvoor een certificaatExternal link heeft. Het certificaat zegt dat u de opgraving uitvoert volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Vondst melden

Als u een archeologische vondst doet, moet u deze meldenExternal link bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Is het een vondst uit een stadskern, en heeft de gemeente een eigen archeologische dienst? Dan kunt u de melding ook bij de gemeente doen. De gegevens komen in Archis te staan. In dit systeem staan de archeologische gegevens van Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven