Dit artikel is gerelateerd aan:

Certificaat voor opgraving aanvragen en vondst melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
< 1 min lezen
Als u een opgraving wilt doen, moet uw bedrijf een certificaat hebben. Een archeologische vondst moet u melden.

Direct regelen of meer weten? Bij uw gemeente

Zoeken

  Archeologische vondst melden

  Vindt u toevallig iets uit het verleden bij bijvoorbeeld werk in de bodem? Dan moet u de archeologische vondst melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de gemeente.

  Heeft u een archeologisch bedrijf? Dan moet u vondsten melden in Archeologisch Informatiesysteem Archis.

  Certificaat voor opgraving

  In Nederland geldt een opgravingsverbod. U mag alleen archeologische vindplaatsen opgraven als u daarvoor een certificaat heeft. Het certificaat bewijst dat u de opgraving uitvoert volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Onder opgravingen valt ook bodemverstorend vooronderzoek (zoals booronderzoek).

  U kunt een certificaat aanvragen bij een certificerende instelling. Ieder jaar controleert de certificerende instelling of u werkt volgens de kwaliteitsnorm. Een certificaat is 4 jaar geldig.

  Opgraving door buitenlands bedrijf

  Heeft u een buitenlands bedrijf en gaat u een opgraving in Nederland doen? Dan heeft u geen Nederlands certificaat nodig. U moet wel aan deze voorwaarden voldoen:

  • U doet maar af en toe opgravingen in Nederland
  • U heeft al een vergunning of ander document uit een ander EU-land. U houdt zich aan dezelfde regels als bedrijven met een Nederlands certificaat
  • U meldt uw onderzoek aan in Archis. U plaatst daar een verslag van uw onderzoek in het Nederlands, Duits of Engels.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven