Dit artikel is gerelateerd aan:

Depositogarantiestelsel bij faillissement van uw bank

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw bank failliet gegaan? Dan kan uw onderneming een beroep doen op het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). Het garantiebedrag is € 100.000. Er zijn 3 voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Uw bank neemt deel aan het Depositogarantiestelsel.
  • U kunt als rekeninghouder aanspraak maken op een vergoeding.
  • Het product valt onder het Depositogarantiestelsel.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven