Dit artikel is gerelateerd aan:

Depositogarantiestelsel bij faillissement van uw bank

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Is uw bank failliet gegaan? Dan kan uw onderneming een beroep doen op het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). Het garantiebedrag is € 100.000. Er zijn 3 voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Uw bank neemt deel aan het Depositogarantiestelsel.
  • U kunt als rekeninghouder aanspraak maken op een vergoeding.
  • Het product valt onder het Depositogarantiestelsel.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven