HomeEvenementen

Handelsmissie Duurzame Bouw Nordics

Duurzame Bouw in de Nordics

Onder de Nordics vallen Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.

Nederland en de Nordics zijn koploper bij het werken aan een duurzame toekomst. Duurzame oplossingen voor het (her)creëren van de gebouwde omgeving en de ondersteunende energiesystemen dragen daar veel aan bij.

De afgelopen 3 jaar was er een intensieve samenwerking tussen:

 • het ambassadenetwerk in de Nordics;
 • InnovationQuarter;
 • Amsterdam Trade & Innovate;
 • de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nederlandse bedrijven kregen inzicht in marktkansen. En legden daarbij contacten binnen de markt voor duurzame bouw.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Tijdens deze handelsmissie bezoekt u de Building Network Construction Conference en de BuildingGreen in Kopenhagen. U krijgt een unieke mogelijkheid om te netwerken. Ook doet u kennis op over actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in de Nordics!

Marktstudies laten zien dat er veel interessante kansen zijn voor samenwerking tussen Nederland en de Nordics. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame gebouwen en infrastructuur.

Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland hebben ambities op het vlak van duurzaamheid. Deze zijn vergelijkbaar met die van de Nederlandse ontwerp-, bouw- en technieksector. Volgens de Europese Commissie zijn vooral Denemarken en Zweden sterke partners in innovatie en de transitie naar een duurzame economie.

Overeenkomsten in bedrijfscultuur en het gebruik van de Engelse taal bieden goede kansen op samenwerking. Dit stimuleert de export- en innovatiekansen (bron: Sectorstudie Duurzame bouw, RVO, maart 2024).

Door deelname aan deze missie kunt u als ondernemer via matchmaking in contact komen met zakenpartners in deze regio.

Thema's die aan de orde komen zijn:

 • innovatie op duurzaamheid en circulariteit;
 • natuurinclusieve infrastructuur;
 • digitalisering en (open) data-gebruik;
 • energiesystemen;
 • inclusieve stadsontwikkeling.

Voor wie?

De handelsmissie staat open voor mkb-bedrijven en scale-ups met oplossingen voor duurzame bouw.

Het gaat om oplossingen voor:

 • nieuwbouw;
 • renovatie van gebouwen;
 • wijken en infrastructuur;
 • HVAC (warmte, ventilatie en airconditioning) en energievoorzieningen.

Daarnaast moeten bedrijven toe zijn aan opschaling naar de Nordics waardoor zij een goede gesprekspartner zijn voor 'high-level stakeholders'. Tot slot is het wenselijk dat de deelnemende bedrijven een goede vertegenwoordiging zijn van de Nederlandse sector. Ze moeten elkaar ook aanvullen in de bedrijfsketen.

Waarom deelnemen?

Het hoofddoel van deze missie is om u als ondernemer voor de lange termijn te verbinden met de Noordse markt door:

 • uw netwerk van mogelijke klanten, partners en andere stakeholders in de sector te verstevigen;
 • individuele matchmaking tijdens het programma;
 • de kennis van kansen voor uw specifieke product/dienst te vergroten;
 • uw kennis uit te breiden over ontwikkelingen in de Scandinavische markt.

Voorlopig programma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We willen inzetten op de specifieke wensen van de deelnemers. De opzet van het 3-daagse programma is als volgt:

Monday 28 October

 • Aankomst in de middag in Kopenhagen
 • Welkomstdiner delegatie en stakeholders

Tuesday 29 October

 • Bezoek aan de Building Network Construction Conference
 • Interactief programma, sessies volgen, matchmaking, collectieve informatie

Wednesday 30 October

 • Bezoek aan de beurs BuildingGreen
 • Interactief programma, sessies volgen, matchmaking

Thursday 31 October

 • Ontbijtsessie met stakeholders
 • Naar wens: bezoek aan lokale projecten of vervolg bezoek aan BuildingGreen (nader te bepalen)
 • Wrap-up en evaluatielunch

Deelname en kosten

Kosten per persoon bedragen € 500 exclusief btw. Maximaal 2 personen per bedrijf. Let op: dit is inclusief 1 toegangsticket voor de Building Network Construction Conference (BCNN).

Iedere persoon extra kost € 250 exclusief btw. Extra toegangstickets voor de BCNN zijn verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief van € 500 exclusief btw per ticket.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie en matchmaking.

Reis-en verblijfskosten (inclusief lokaal openbaar vervoer) zijn voor eigen rekening.

Tot 30 dagen voor vertrek kunt u uw deelname kosteloos annuleren. Daarna wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten. Lees alle voorwaarden voor deelname aan handelsmissies.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.

Bent u een ondernemende vrouw met internationale ambities?

De overheid zet zich in voor meer diversiteit. Zij moedigt daarom specifiek vrouwelijke ondernemers aan om de internationale stap te maken via de campagne Groei over Grenzen. Bedrijven die internationaal zakendoen zijn namelijk productiever, innovatiever en succesvoller. Door mee te gaan met deze missie breidt u uw netwerk uit en vergroot u uw internationale kansen.

Aanmelden

De uiterste aanmelddatum is 18 augustus 2024.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de projectmanager na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

RVO organiseert deze handelsmissie in samenwerking met het Regionaal Development Team Nordics van het ministerie van Buitenlandse Zaken, InnovationQuarter en Amsterdam Trade & Innovate.

Meer weten?

Voor meer informatie, neemt u contact op met:

Daphne Roelands, Business Development Coach Nordics bij RVOE: daphne.roelands@rvo.nlT: +31 6 1539 0379

Of met onderstaande personen van het Regional Business Development Team Nordics & Baltics van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

Hijman van PraagE: hijman-van.praag@minbuza.nlT: +45 314 941 40

Els BerkersE: els.berkers@minbuza.nlT: +46 709 959 454