HomeEvenementen

Innovatiemissie Brazilië: bio-inputs ter verduurzaming landbouw

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 4 min lezen

Innovatieve bio-inputs op basis van onder andere schimmels, bacteriën, insecten of plantaardige extracten, hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk alternatief voor, of aanvulling op, chemische middelen om gewassen te beschermen of de ontwikkeling van planten te bevorderen. De inzet van deze natuurlijke inputs helpt onder meer om de biodiversiteit en bodemkwaliteit te beschermen in gebieden waar veel landbouwproductie voorkomt.

Met de indrukwekkende vraag naar en groei in het gebruik van bio-inputs ontstaan nieuwe uitdagingen omtrent de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, de productie van bio-inputs, nieuwe regelgeving en toepassing in een open of gesloten productie omgeving. Er is innovatie nodig op deze verschillende terreinen.

Doel van de missie

Het doel van deze missie is om de samenwerking met een belangrijke koploper op bio-inputs, Brazilië, te vergroten. De doelen van deze missie zijn verder:

 • inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de bio-input sector in Brazilië;
 • best practices verkennen en uitwisselen binnen beleid, onderzoek, industrie en op de boerderij;
 • het verkennen van trends en kansen voor meerjarige (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
 • innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in Brazilië.

Achtergronden

Waarom Brazilië?

Brazilië is wereldwijd koploper in de toepassing van biologische middelen in de landbouw, met meer dan 55% van de boeren die in 2022 een vorm van biologische bestrijdingsmiddelen gebruikten. De Braziliaanse markt voor bio-inputs steeg naar $ 827 miljoen in 2022/2023, een stijging van 52% ten opzichte van het voorgaande jaar ($ 547 miljoen in 2021/22).

Met deze grote vraag, positieve regelgevingskaders en veel succesverhalen van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van bio-inputs, beschikt Brazilië over een uitstekend ecosysteem voor innovatie op dit belangrijke thema. Dit komt ook tot uiting in het recordaantal geregistreerde bio-inputs per jaar, het grote aantal productiefaciliteiten die worden opgezet (o.a. on farm), vooruitgang in veiligheidsprotocollen en monitoringinspanningen. Tevens wordt in Brazilië naar verwachting een nieuw wettelijk kader voor bio-inputs in 2024 goedgekeurd, waardoor de overgang van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar het gebruik van bio-inputs verder versneld zal worden.

Agrosector in Brazilië

De Braziliaanse agrosector is nu goed voor bijna de helft van de Braziliaanse export en dankzij de aanhoudende vraag en technologische vooruitgang hebben gunstige weersomstandigheden in de belangrijkste regio's bijgedragen aan de hoge opbrengsten in 2023. Van granen, peulvruchten en oliezaden tot een breed scala aan fruit, bloemen en groenten worden verbouwd in de Braziliaanse tropen. Door droogte zijn de productieverwachtingen voor het komende jaar echter onzekerder. Braziliaans onderzoek en investeringen zijn steeds meer gericht op efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzaamheid van de landbouwsector. Brazilië heeft voedselzekerheid ook hoog op de agenda van de G20 gezet, wat momentum en steun genereert voor de Braziliaanse inspanningen op dit gebied.

Voor wie?

De missie is bedoeld voor onderzoekers, ondernemers en bedrijven die werken aan innovatieve bio-input producten en oplossingen rond gebruik en productie daarvan, zoals:

 • Bio-inputs: (microbiële) inoculanten, biocontrol-middelen, biostimulanten, fytovaccins en meer;
 • Technologieleveranciers voor (precisie) toepassing van bio-inputs;
 • Ontwikkeling en opschaling van productiemethoden voor bio-inputs;
 • Monitoring en sensor oplossingen voor gewassen- en bodemgezondheid;
 • Diensten voor testen en analyse.

De thema’s worden verder aangescherpt op basis van interesses en expertises van de deelnemers.

Conceptprogramma

Het 5-daagse programma richt zich op het vergroten van uw kennis van innovatie in bio-inputs in Brazilië, het opbouwen of uitbreiden van uw netwerk en interactie met voor uw organisatie relevante partners. De focus ligt op de deelstaat São Paulo. Daar gaan de ontwikkelingen het snelst.

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. Het programma zal een combinatie bevatten van informatie (lezingen, presentaties en werk- en veldbezoeken), netwerkevents en interacties met potentiële Braziliaanse partners.

De belangrijkste ingrediënten voor het 5-daagse programma zijn:

 • bezoeken aan meerdere Braziliaanse producenten van bio-inputs;
 • workshop en presentaties bij ESALQ – Universiteit;
 • netwerkbijeenkomsten (stakeholders, start-ups, branchevereniging en overheid);
 • bezoek aan kennisinstituut Embrapa;
 • diverse veldbezoeken (producenten van suikerriet, groenten en meer).

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon.

Hierbij is inbegrepen:

 • deelname aan het collectief programma
 • transfers van en naar programmaonderdelen
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma

Deelname is exclusief:

 • reis- en verblijfskosten
 • alle individuele kosten

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk vrijdag 28 juni aan via ons online aanmeldformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Suraj JamgeAdvisor Agri-Food/Bioeconomy, Horizon Europe E: suraj.jamge@rvo.nlM +31 (0) 6 2147 5963

Bert van der HeideAdviseur Internationale Innovatie Agri-FoodE: bert.vanderheide@rvo.nlM +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Financiering nodig?

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?