HomeEvenementen

Innovatiemissie China: Groene chemie en circulaire plastics

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 4 min lezen

Achtergronden bij de missie

China en groene chemie

Innovatie en nieuwe technologieën op het gebied van groene chemie spelen een belangrijke rol in de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie. China is wereldwijd de grootste producent en consument van chemische producten. De Chinese chemische markt heeft de afgelopen twee decennia bijgedragen aan ongeveer de helft van de wereldwijde groei. Het ziet de chemische sector daarom als een sleutelgebied voor onderzoek en innovatie, mede om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Kansen voor Nederland

De schaal en snelheid waarmee de transitie in China wordt vormgegeven is ongekend. Het land staat bekend om de kansen voor het opschalen van technologieën tot commercieel formaat. Op het gebied van kennis en technologieontwikkeling hebben Nederland en China landen elkaar ook veel te bieden. China spendeert wereldwijd het meest als het gaat om onderzoek en innovatie in de chemie. Dit was in 2022 bijna twee keer zo veel als in zowel EU-27 als de VS. Het maakt opmerkelijke sprongen en is op sommige chemiedomeinen koploper. Daarmee biedt China omvangrijke marktkansen voor het Nederlandse onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en voor startups en scale-ups. Onderdeel van de missie is deelname aan het China Petroleum and Chemical International Conference (CPCIC) in Shanghai, een prominente chemieconferentie in China die in dezelfde week plaats vindt.

Thema’s

Deze innovatiemissie brengt Chinese en Nederlandse partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) bijeen op het gebied van groene chemie (biobased materialen en CCU) en circulaire plastics. De missie zal bestaan uit een plenaire gedeelte, gevolgd door 2 thema-specifieke programma’s.

1) Biobased materialen en plastics recycling

China heeft initiatieven om de ontwikkeling van een bio-economie op basis van hernieuwbare materialen en bioprocessen in het land te bevorderen. De bio-economie zal naar verwachting een nieuwe motor zijn voor zowel de economische groei als de hoogwaardige en duurzame ontwikkeling van het land.

Verder is China de grootste plastics producent en consument ter wereld. Het heeft tevens de grootste wereldwijde plastics recycling capaciteit. De Chinese overheid heeft een reeks beleidsmaatregelen om de milieuproblemen als gevolg van de productie en consumptie van plastics aan te pakken. Dit heeft betrekking op de hele keten. Hoewel plastics in China voornamelijk mechanisch gerecycled wordt, is er opmerkelijk groeiende aandacht voor chemische recycling van plastics. Zowel op overheids-, onderzoeks- als industrieniveau.

In de voorbereidingen zal aandacht besteed worden om het programma relevant te maken voor spelers in de hele ketens.

2) Carbon Capture & Utilisation (CCU)

Dit thema richt zich op processen die CO2 benutten als circulaire grondstof voor nieuwe, duurzame materialen en (dier)voeding. China heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt in technologieën voor CCU. Chemische en biotechnische technologieën voor hergebruik van CO2 zijn over het geheel genomen in de industriële pilot fase, met sommige technologieën al in de demonstratie fase of tegen commerciële schaal aan.

Doelen

U kunt het volgende uit de missie halen:

  • Beter begrip van ontwikkelingen en kansen in China door dialogen en discussies met Chinese experts en bezoeken aan verschillende organisaties
  • Een divers netwerk met potentiële partners in China bouwen
  • Een podium om de organisatie te belichten aan relevante stakeholders in China

Voor wie?

De missie richt zich op bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties die op zoek zijn naar nieuwe kennis gedreven partnerschappen in China. Deelnemers zijn bijvoorbeeld directeuren, onderzoekers, R&D-managers of business development managers.

Innovatiemissies zijn kleinschalig. Er kunnen maximaal 2 professionals per organisatie mee, het aantal deelnemers is ongeveer 20. Bij veel aanmeldingen is het mogelijk dat we een selectie moeten maken. In dat geval kijken we onder andere naar hoe uw expertise aansluit op de missie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname.

Programma

Het programma is momenteel in ontwikkeling en wordt zorgvuldig op maat samengesteld in samenspraak met de deelnemers aan de missie. Betreft de activiteiten van de missie kan gedacht worden aan o.a. het volgende:

  • Deelname aan het China Petroleum and Chemical International Conference (CPCIC)
  • Georganiseerd dialoog met relevante Chinese thema experts om ontwikkelingen en kansen beter te begrijpen
  • Verschillende netwerk en matchmaking momenten met overheden, bedrijven en kennisinstellingen in China, zowel de koplopers als vooruitstrevend MKB
  • Bezoeken aan innovatieve industrieparken/bedrijven en top kennisinstellingen

De missie wordt geleid door het boegbeeld van ChemistryNL, Jacqueline Vaessen.

Het programma zal bestaan uit een plenaire gedeelte, gevolgd door thema-specifieke onderdelen op biobased materialen, plastics recycling en CCU. Tijdens de missie worden kansen in China’s drie innovatieve regio’s belicht, bestaande uit de clusters in de omgeving van Beijing, Shanghai en Guangzhou.

Voorafgaand aan de missie wordt voor de deelnemers een online webinar georganiseerd over ondernemen en samenwerken met China.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon, exclusief btw. Hierbij inbegrepen is deelname aan het collectieve programma, transfers via wegvervoer van en naar programmaonderdelen en de maaltijden die in het programma zijn vermeld.

De reis van Nederland naar China en weer terug, het verblijf in hotels, eventuele vluchten binnen China en alle individuele kosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meldt u zich dan vóór 15 juni aan via het online registratieformulier.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met:

Voor organisatorische zaken kunt u mailen naar ons team Innovatiemissies: innovatiemissies@rvo.nl.

De missie wordt georganiseerd in samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Innovatie Attaché Netwerk in China (op de Nederlandse ambassade en consulaten in China) en ChemistryNL (Topsector Chemie) worden ingezet om een intensief programma vorm te geven.