HomeEvenementen

Innovatiemissie Frankrijk: Duurzame luchtvaart

Verken dan uw mogelijkheden tijdens de Innovatiemissie Duurzame luchtvaart in samenwerking met het Franse innovatiecluster ASTech, van 12 tot en met 14 november 2024 in Parijs.

Doel van de missie

Met de innovatiemissie naar Frankrijk verkennen we hoe we de samenwerking versterken met het Franse luchtvaartecosysteem. Denkt u bijvoorbeeld aan onderzoek, ontwikkeling en productie van systemen en processen, om vliegen op duurzame brandstoffen (Sustainable Aviation Fuel (hierna SAF): Bio-fuels, E-fuels en waterstof) versneld mogelijk te maken. Met deze innovatiemissie staat het ontwikkelen van de businesskansen door innovatie voorop door:

  • Inzicht te verwerven in lokale ontwikkelingen en uitdagingen over de gehele keten van duurzame brandstoffen met de focus op de luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en kansen voor met name de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie.
  • Inzicht te krijgen in de SAF-ontwikkeling en productie, met bijbehorende overheidsinstrumenten en samenwerkingsverbanden in Frankrijk.
  • Zichtbaarheid te vergroten van de Nederlandse kennispositie en de ontwikkeling hiervan.
  • Samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Hierbij kan worden aangesloten bij de werkgroep duurzaam transport van het Frans-Nederlandse Pact voor Innovatie en duurzame groei.

Voor wie?

Bent u als ondernemer, technologieprovider of onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling actief op het thema van duurzame brandstoffen en/of energie-infrastructuur? Meld u aan voor deze missie! De missie richt zich vooral op R&D managers, business development managers, CTO’s en CEO’s van geïnteresseerde bedrijven, luchthavens en kennisinstellingen. De missie is kleinschalig met circa 20 deelnemers (excl. organisatie). Per organisatie zijn er maximaal 2 personen toegestaan (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).

Achtergronden bij deze missie

Waarom Frankrijk en duurzame luchtvaart?

Het gebruik van SAF zal de aankomende jaren snel stijgen. De brede beschikbaarheid, toegankelijkheid en acceptatie van deze brandstoffen zijn een voorwaarde om deze transitie te kunnen realiseren. Daartoe zijn aspecten als regelgeving, certificering, productietechnologieën, tanksystemen en procedures volop in ontwikkeling.

Deze ontwikkelingen zijn complex door een veelheid aan factoren (technisch, economisch, maatschappelijk). Internationale samenwerking kan dit proces versnellen De Franse regering heeft diverse investeringen aangekondigd om de productie en distributie van SAF en (nieuwe) alternatieve brandstoffen in Frankrijk te stimuleren. Met name de infrastructuur voor energiedistributie en -opslag rond en op luchthavens is een gemeenschappelijke factor voor alle landen met een duurzame luchtvaartagenda.

Vooral het ontwikkelen van de businesskansen door innovatie staat voorop.De technologieën en infrastructuur die nu ontwikkeld worden door bedrijven als Airbus, Aéroports de Paris, TotalEnergies, Neste, Air Liquide, EDF luiden het begin in van de transitie om de luchtvaart te verduurzamen. Vroegtijdig kennisnemen van deze ontwikkelingen zal kansen opleveren voor de Nederlandse toeleveringsketens.

Conceptprogramma:

Dag 1: Kick-off Residentie Nederlandse Ambassadeur in Parijs. Dag 2: Seminar i.s.m. innovatiecluster ASTech, bezoek aan een SAF productiefaciliteit.Dag 3: On-site bezoek aan luchthaven Parijs.

Kosten:

Deelname kost € 250 per persoon

Hierbij is inbegrepen:

  • deelname aan het collectief programma;
  • transfers van en naar programmaonderdelen;
  • lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief:

  • reis- en verblijfskosten;
  • alle individuele kosten;
  • mogelijke kosten voor de matchmaking.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór donderdag 15 augustus aan via het online registratieformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij of uw onderneming en expertise binnen de scope en het doel van de missie passen. Registratie betekent daarom nog niet dat u wordt toegelaten tot de missie. U krijgt een definitieve bevestiging van deelname na sluiting van de registratie. Het definitieve programma kan daarnaast nog worden aangepast naar individuele wensen van de deelnemers.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met: