Factuurverklaring voor kleine zendingen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u producten exporteert naar het buitenland, betaalt u of uw afnemer invoerrechten. Sommige landen geven korting of vrijstelling op invoerrechten voor producten uit de Europese Unie (EU). U moet dan een factuurverklaring preferentiële oorsprong meesturen. Daarmee laat u zien dat het product uit de EU komt.

Factuurverklaring in plaats van EUR.1

Als u exporteert, kan uw afnemer of importeur in het land van bestemming in sommige gevallen korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen. Om te laten zien dat goederen van oorsprong zijn uit de EU en voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels, moet u een EUR.1 certificaat bij uw zending toevoegen. Als de waarde van de goederen die van preferentiële oorsprong zijn niet hoger is dan € 6.000, mag u een factuurverklaring (in plaats van een EUR.1) gebruiken.

Voorbeeld factuurverklaring downloaden

De Kamer van Koophandel (KVK) heeft een modeltekst van een factuurverklaring opgesteld. De modeltekst is in 4 talen opgesteld. Heeft u een andere taal nodig, dan kunt u een voorbeeldtekst opvragen bij de KVK.

Wanneer is een factuurverklaring geldig?

De factuurverklaring bestaat uit een voorgeschreven tekst, die onder een factuur plaatst en ondertekent. Als u exporteur bent, verklaart u hierin dat de producten van preferentiële oorsprong zijn.

Gebruik hiervoor de modelverklaring van de KVK. Wijzig deze tekst niet, anders is hij niet geldig. Let ook op dat u naast uw originele handtekening (dus geen kopie of stempel) ook de plaats en datum en uw naam en functie noemt. U mag de verklaring ook plaatsen op de factuur, paklijst of ander handelsdocument waarop de waarde van de goederen staat.

Oorsprongsregels bij een factuurverklaring

De goederen moeten wel aan dezelfde oorsprongsregels voldoen als bij een certificaat EUR.1 of EUR-MED. Als u meer informatie wilt over het gebruik van een factuurverklaring, neem dan contact op met KVK.

Uitzonderingen voor de factuurverklaring

Als de goederen in uw zending een hogere waarde dan € 6.000 hebben, moet u als bewijs van de preferentiële oorsprong een certificaat EUR.1 of EUR-MED toevoegen aan uw zending. Behalve als u als exporteur een vergunning 'Toegelaten Exporteur' van de Douane heeft. Dan mag u de factuurverklaring ook gebruiken boven het grensbedrag van € 6.000. Noem in de verklaring dan wel het nummer van de vergunning.

Factuurverklaring bij een gemengde zending

Een exportzending met goederen die zowel 'van oorsprong' als van niet- preferentiële oorsprong zijn, heet een gemengde zending. U geeft dan op het document van de factuurverklaring aan welke goederen van oorsprong zijn en welke niet. De afwijkende oorsprong van de goederen hoeft u niet aan te tonen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK