Factuurverklaring voor kleine zendingen

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Als u producten exporteert of importeert naar het buitenland, betaalt uw afnemer of uzelf invoerrechten. Sommige landen geven korting of vrijstelling op invoerrechten voor producten uit de Europese Unie (EU). Andersom geldt dit ook voor import in de EU. U moet dan een factuurverklaring preferentiële oorsprong meesturen.

Factuurverklaring in plaats van EUR.1 bij exporteren

Als u exporteert, kan uw afnemer of importeur in het land van bestemming in sommige gevallen korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen. Om te laten zien dat goederen van oorsprong zijn uit de EU en voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels, moet u een EUR.1 of EU-MED certificaat bij uw zending toevoegen. Als de waarde van de goederen die van preferentiële oorsprong zijn niet hoger is dan € 6.000, mag u een factuurverklaring (in plaats van een EUR.1) gebruiken.

Bekijk het overzicht van landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft.

Factuurverklaring bij importeren

Importeert u producten naar Nederland? Dan betaalt u invoerrechten aan de douane als de producten afkomstig zijn uit landen buiten de EU. Voor landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten, betaalt u minder of geen invoerrechten. U heeft hiervoor een factuurverklaring preferentiële oorsprong van de exporteur nodig.

Lees meer over factuurverklaring bij import op KVK.nl.

Voorbeeld factuurverklaring downloaden

De Kamer van Koophandel (KVK) heeft een standaardtekst voor een factuurverklaring opgesteld. Download het voorbeeld van de factuurverklaring(pdf).

Wanneer is een factuurverklaring geldig?

Belangrijkste voorwaarde is dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn. Daarnaast bestaat de factuurverklaring uit een voorgeschreven tekst, die u onder een factuur plaatst en ondertekent. Als u exporteur bent, verklaart u hierin dat de producten van preferentiële oorsprong zijn.

Gebruik hiervoor de modelverklaring van de KVK. Wijzig deze tekst niet, anders is hij niet geldig. Let ook op dat u naast uw originele handtekening (dus geen kopie of stempel) ook de plaats en datum en uw naam en functie noemt. U mag de verklaring ook plaatsen op de factuur, paklijst of ander handelsdocument waarop de waarde van de goederen staat.

De douane beoordeelt of de factuurverklaring goed is toegepast. Voldoen de goederen niet aan de regels van preferentiële oorsprong? Dan riskeert u als importeur (bij import) of uw klant (bij export) een naheffing van de invoerrechten. U kunt dan een boete krijgen.

Oorsprongsregels bij een factuurverklaring

De goederen moeten wel aan dezelfde oorsprongsregels voldoen als bij een certificaat EUR.1 of EUR-MED. Als u meer informatie wilt over het gebruik van een factuurverklaring, neem dan contact op met KVK.

Uitzonderingen voor de factuurverklaring

Als de goederen in uw zending een hogere waarde dan € 6.000 hebben, moet u als bewijs van de preferentiële oorsprong een certificaat EUR.1 of EUR-MED toevoegen aan uw zending. Behalve als u als exporteur een vergunning Toegelaten Exporteur van de Douane heeft. Dan mag u de factuurverklaring ook gebruiken boven het grensbedrag van € 6.000. Noem in de verklaring dan wel het nummer van de vergunning.

Factuurverklaring bij een gemengde zending

Een exportzending met goederen die zowel 'van oorsprong' als van niet- preferentiële oorsprong zijn, heet een gemengde zending. U geeft dan op het document van de factuurverklaring aan welke goederen van oorsprong zijn en welke niet. De afwijkende oorsprong van de goederen hoeft u niet aan te tonen.