Vergunning voor activiteiten in kalksteengroeve

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u een kalksteengroeve in Limburg gebruiken om kalksteen (mergel) uit de grond te halen? Of u wilt de groeve voor voor andere activiteiten zoals rondleidingen, onderzoek of horeca gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig.

Mijnbouwvergunning voor kalksteen (mergel) winnen

Wilt u kalksteen (mergel) uit de grond halen? Dan moet u een mijnbouwvergunning aanvragen voor het winnen van mergel bij de provincie Limburg. In de vergunning staat wanneer, waarvoor en voor hoe lang u de groeve mag gebruiken.

Mijnbouwvergunning voor ander doel

Wilt u een mergelgroeve gebruiken voor iets anders dan mergelwinning? Bijvoorbeeld voor:

  • horeca
  • rondleidingen
  • champignonteelt
  • cultuurhistorisch onderzoek
  • vleermuistellingen
  • geologie

Dan moet u een mijnbouwvergunning aanvragen voor ander gebruik dan het winnen van mergel bij de provincie Limburg. In de vergunning staat wanneer, waarvoor en voor hoe lang u de groeve mag gebruiken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de mijnbouwvergunning digitaal aanvragen bij de provincie Limburg. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: