HomeIncoterms

FAS (Free Alongside Ship)

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVK< 1 min lezen
Incoterms FAS

Voorbeeld afgesproken locatie: Rotterdam zeehaven

FAS is een geschikte Incoterms®-regel voor het vervoer van bulk- en stukgoed over water. De verkoper levert de goederen af in de afgesproken vertrekhaven.

Verkoper regelt en betaalt:

  • vervoer tot en met afleveren en lossen op kade of binnenschip in afgesproken vertrekhaven
  • uitvoerformaliteiten en -documenten

Koper regelt en betaalt:

  • vervoer na aflevering op kade of binnenschip in afgesproken vertrekhaven tot eindlocatie
  • laden van goederen vanaf kade of vanaf binnenschip op vertrekkende schip
  • invoerformaliteiten en lokale invoerdocumenten

Geschikt voor:

  • handel binnen en buiten de EU
  • vervoer bulk- en stukgoed per schip

Niet of minder geschikt voor:

Overdracht risico verkoper op koper:

  • Zodra verkoper de goederen aflevert op kade of binnenschip gelegen naast het vertrekkende schip.

Aandachtspunten:

  • Alleen bedoeld voor vervoer over water.
  • Spreek de precieze locatie van lossen af naast het vertrekkende schip.

Meer informatie over FAS Incoterms®-regel.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met HAN University of Applied Sciences.