HomeIncoterms

FCA-A (Free Carrier - A)

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVK< 1 min lezen
Incoterms FCA-A

Voorbeeld afgesproken locatie: Breda, locatie verkoper

FCA-A is een Incoterms®-regel voor volle containerladingen en geschikt voor alle vormen van vervoer. De verkoper zet de goederen klaar op een afgesproken plaats, vaak een bedrijfspand.

Verkoper regelt en betaalt:

 • klaarzetten goederen op afgesproken locatie (vaak eigen bedrijf)
 • inladen van goederen in vervoermiddel van koper op afgesproken locatie
 • uitvoerformaliteiten en -documenten

Koper regelt en betaalt:

 • vervoer vanaf afgesproken locatie tot eindbestemming
 • invoerformaliteiten en lokale invoerdocumenten

Geschikt voor:

 • handel binnen en buiten de EU
 • volle containerladingen
 • alle vormen van vervoer (trein, vliegtuig, vrachtwagen, schip).

Niet of minder geschikt voor:

Overdracht risico verkoper op koper:

 • Nadat verkoper goederen op afgesproken locatie heeft geladen op vervoermiddel van koper.

Aandachtspunten:

 • Bij vervoer over water kan rederij kan op verzoek van koper een 'on-board Bill of Lading' afgeven aan verkoper, zodat betaling via Letter of Credit of documentair incasso beter mogelijk is.
 • FCA-A is een geschikt alternatief voor EXW.
 • Spreek de precieze locatie af (bijvoorbeeld fabriek, opslagplaats, terrein verkoper inclusief adres).

Meer informatie over FCA-A Incoterms®-regel.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met HAN University of Applied Sciences.