Inschrijven op aanbestedingen of offerte opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u in aanmerking komen voor een aanbestede opdracht? Dan moet u hierop inschrijven of een offerte opstellen. Volg de instructies uit de aanbestedingsstukken nauwkeurig op. Foutieve of te laat ingeleverde inschrijvingen of offertes neemt de aanbestedende overheidsorganisatie niet in behandeling. Fouten zijn bijvoorbeeld een verkeerd adres, geen gesloten envelop, onvoldoende kopieën, of geen rechtsgeldige handtekening.

In de aanbestedingsstukken staan de datum en het tijdstip waarop de inschrijving sluit. Daarna selecteert de opdrachtgever de beste aanbieding en gunt de opdracht aan de winnaar. Alle inschrijvers ontvangen per brief de uitslag.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Sinds 1 juli 2016 vervangt het Uniform Europees AanbestedingsdocumentExterne link (UEA) het Nederlandse model Eigen verklaring. Met dit document geeft u aan dat u aan de gestelde eisen voldoet. Pas als u de opdracht gekregen heeft, mag de aanbestedende dienst naar originele bewijsstukken vragen. Naar referenties mag de aanbestedende dienst wel vragen. U heeft geen non-faillissementsverklaring meer nodig.

Gedragsverklaring aanbesteden

Heeft u de inschrijving gewonnen? Dan kan de aanbestedende dienst een Gedragsverklaring aanbestedenExterne link (GVA) van u vragen. U vraagt een GVA aan bij Justis.

Bezwaar aantekenen tegen uitslag

Bent u het niet eens met de uitslag? Dan heeft u 20 kalenderdagen (Alcatel-termijnExterne link) de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen tot gunning. Regels hierover staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven