Dit artikel is gerelateerd aan:

Inschrijven op aanbestedingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een aanbestede opdracht doen? Vaak is dat een opdracht van de overheid. Dan moet u meedoen in de aanbesteding. U moet zich inschrijven en een offerte opstellen. Daarna kiest de opdrachtgever de beste aanbieding en gunt de opdracht aan de winnaar.

Inschrijven op aanbesteding

Het inschrijven op een aanbesteding gaat online via Tenderned. Volg de instructies nauwkeurig op. De aanbestedende overheidsorganisatie neemt foute of te laat ingeleverde inschrijvingen niet in behandeling. In de aanbestedingsstukken staan de datum en het tijdstip waarop de inschrijving sluit.

Aanbestedingsformulier

U moet bij het inschrijven een eigen verklaring meesturen. Daarmee zegt u dat u voldoet aan de eisen van de aanbesteding. Het Uniform Europees AanbestedingsdocumentExterne link (UEA)Externe link is hiervoor het standaardformulier. Pas als u de opdracht heeft gekregen, mag de aanbestedende dienst naar originele bewijsstukken vragen. De aanbestedende dienst mag wel naar referenties vragen. U heeft geen non-faillissementsverklaring meer nodig.

Gedragsverklaring aanbesteden

Heeft u de inschrijving gewonnen? Dan kan de aanbestedende dienst een Gedragsverklaring aanbestedenExterne link (GVA) van u vragen. U vraagt een GVA aan bij Justis.

Bezwaar tegen uitslag

Bent u het niet eens met de uitslag? Dan heeft u 20 kalenderdagen (Alcatel-termijnExterne link) de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen tot gunning. Regels hierover staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven