Koper zoeken voor uw bedrijf

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
< 1 min lezen

Zoekt u een koper voor uw bedrijf? Ga dan eerst na wat voor u belangrijk is.

Wat voor koper zoekt u?

Wat voor u de beste koper is, hangt af van uw eigen wensen. Misschien zoekt u iemand die u goed kent, van wie u weet dat hij het bedrijf een warm hart toedraagt. Bijvoorbeeld een medewerker of een familielid. Of misschien gaat u voor een goede prijs, en zoekt u een 'onbekende' strategische koper.

Hoe krijgt u een overzicht van mogelijke kopers?

Stel een uitgebreide lijst op van alle mogelijke kopers. Zo kunt u voor uzelf op een rij krijgen wie allemaal voor koop in aanmerking komt. Bij het opstellen van de lijst kunt u uw eigen netwerk gebruiken, bijvoorbeeld toeleveranciers, afnemers en consumenten. Ook kunt u uw licht opsteken bij ondernemersverenigingen, de accountmanager van uw bank of gespecialiseerde bureaus op het gebied van bedrijfsoverdracht.

Hoe benadert u mogelijke kopers?

Met de eisen uit het kopersprofiel selecteert u de meest geschikte kandidaten. Deze kandidaten benadert u met informatie, het liefst via een tussenpersoon. Afhankelijk van de concurrentiegevoeligheid van de bedrijfsoverdracht kunt u bij het geven van informatie kiezen voor een uitgebreid verkoopmemorandum, een anoniem bedrijfsprofiel of mondelinge informatie. Met een geheimhoudingsverklaring zorgt u ervoor dat gevoelige informatie niet uitlekt.