Leveranciersverklaring 2015/2447

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Bewijs van oorsprong voor een EUR.1

Gebruikt u een factuurverklaring? Of wilt u een EUR.1 certificaat aanvragen voor handelsgoederen? En heeft u een bewijsstuk nodig om de oorsprong van die goederen aan te tonen? Dan heeft u een leveranciersverklaring voor preferentiële oorsprong (2015/2447) nodig. Deze verklaring moet worden afgegeven door uw toeleverancier. Het EUR.1 certificaat en de factuurverklaring zorgen ervoor dat bij de invoer in het bestemmingsland lagere of zelfs helemaal geen invoerrechten betaald moeten worden. Hoeveel korting op invoerrecht wordt verkregen, verschilt per product en per land.

In 2 gevallen heeft u een leveranciersverklaring (2015/2447) nodig:

  • U exporteert producten naar bepaalde landen buiten de EU en wilt hiervoor een EUR.1 certificaat aanvragen bij KVK of een factuurverklaring gebruiken. U moet dan aantonen dat de goederen van preferentiële EU oorsprong zijn. Dat kan door middel van een leveranciersverklaring voor handelsgoederen en in een aantal gevallen ook voor door u zelf geproduceerde goederen die bij derden ingekochte producten bevatten.
  • Uw klant wil door u geleverde goederen exporteren naar een land waar ze om een EUR.1 certificaat of een factuurverklaring vragen. Uw klant zal daarom aan u om een leveranciersverklaring vragen.

Download een leveranciersverklaring preferentiële oorsprong

De preferentiële leveranciersverklaring heeft de naam van EU Verordening 2015/2447. Deze verordening is ingegaan in 2015 en nog steeds van toepassing.

U downloadt de preferentiële leveranciersverklaringen via KVK.nl. Hier vindt u leveranciersverklaringen voor eenmalig en voor herhaald gebruik, in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Voorbeeld

U exporteert landbouwmachines naar Marokko die geproduceerd zijn in Duitsland. Met een leveranciersverklaring 2015/2447 kunt u een EUR.1 formulier aanvragen voor Marokko. De machines zijn in Duitsland gemaakt en een groot deel van de grondstoffen en/of halffabricaten hadden de EU-oorsprong. De machine voldoet daarmee aan de eisen voor preferentiële oorsprong. Met de leveranciersverklaring verklaart uw leverancier aan u dat de producten voldoen. Op basis van deze verklaring kunt u een Eur.1 document aanvragen of een factuurverklaring gebruiken.

Tips om een leveranciersverklaring op te stellen

  • Zorg dat leveranciersverklaring geprint is op het originele briefpapier van het bedrijf dat de verklaring opstelt.
  • Omschrijf de goederen identificeerbaar, dus niet te algemeen. Liever ‘Meubelen zijnde salontafels van hout goederencode 94.03.60.10’ dan ‘Meubelen’.
  • Vul bij voetnoot 5 de (mogelijke) landen van bestemming in. Deze landen moeten een overeenkomst hebben met het land of groep van landen vermeld bij voetnoot 4.
  • Vermeld de landcodes of de volledige naam van de bestemmingslanden.
  • Neem contact op met KVK als u nog vragen heeft.

Cumulatie

Een product kan in 2 of meer landen binnen of buiten de EU bewerkt worden. In sommige gevallen kan uw product dan toch nog van EU oorsprong zijn, doordat er sprake is van 'cumulatie'. KVK kan u helpen om uit te zoeken of in uw geval sprake is van cumulatie.