Milieueffectrapport (m.e.r.) opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Vraagt u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning voor milieu aan? Dan kunt u te maken krijgen met regels voor milieueffectrapportage (m.e.r.).

Het is mogelijk dat u een milieueffectrapport (m.e.r.) moet maken. In dit rapport zet u de milieugevolgen van uw project. Ook moeten er mogelijke alternatieven in staan. Of u een milieueffectrapport moet maken, heeft te maken met hoe schadelijk uw activiteiten voor het milieu zijn.

M.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht?

Soms is een milieueffectrapport verplicht. Anders bepaalt de gemeente of provincie of een milieueffectrapport nodig is. De m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten staan in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Met de mer-scanExternal link kunt u uitzoeken of in uw situatie een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht nodig is.

Heeft de provincie u verplicht een milieueffectrapportage te maken? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij de provincie.

Handleiding en handreiking milieueffectrapportage

Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een handleiding milieueffectrapportageExternal link en een handreiking milieueffectrapportageExternal link. In de handleiding staat een overzicht van de wettelijke eisen met een uitleg. In de handreiking staan tips en voorbeelden. U kunt vragen over de milieueffectrapportage stellen aan uw gemeente of provincie.

Digitaal ontheffing m.e.r. aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing milieueffectrapportage digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven