Milieueffectrapport (m.e.r.) opstellen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Vraagt u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning voor milieu aan? Dan moet u soms een milieueffectrapportage maken.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Als u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning voor milieu aanvraagt, dan moet u soms een milieueffectrapport (m.e.r.) maken. Bijvoorbeeld als u een plan of project heeft voor de aanleg van een windmolenpark of een bedrijventerrein.

U moet in het rapport de (eventuele) gevolgen voor het milieu in de omgeving beschrijven. Aan de hand van deze rapportage neemt de gemeente of provincie een besluit over uw plan of project.

Moet u een milieurapportage hebben?

Soms is een milieueffectrapport verplicht. De gemeente of provincie kan om een m.e.r. vragen voor de beoordeling van uw plan of project.

Met de mer-scan kunt u uitzoeken of in uw geval een m.e.r. nodig is.

Handleiding en handreiking milieueffectrapportage

In de handleiding milieueffectrapportage van Kenniscentrum Infomil leest u aan welke wettelijke eisen u zich moet houden voor uw plan. Er is ook een handreiking milieueffectrapportage beschikbaar met voorbeelden en tips voor het maken van de rapportage. U kunt uw gemeente of provincie altijd vragen stellen over de milieueffectrapportage.

Ontheffing m.e.r. aanvragen

In sommige gevallen kunt u een ontheffing voor de m.e.r.-plicht aanvragen. Bij de provincie Noord-Brabant kan dat met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)