Milieueffectrapport (m.e.r.) opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Vraagt u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning voor milieu aan? Dan kunt u te maken krijgen met regels voor milieueffectrapportage (m.e.r.).

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Vraagt u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning voor milieu aan? Dan kunt u te maken krijgen met regels voor milieueffectrapportage (m.e.r.).

  Het is mogelijk dat u een milieueffectrapport (m.e.r.) moet maken. In dit rapport zet u de milieugevolgen van uw project. Ook moeten er mogelijke alternatieven in staan. Of u een milieueffectrapport moet maken, heeft te maken met hoe schadelijk uw activiteiten voor het milieu zijn.

  M.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht?

  Soms is een milieueffectrapport verplicht. Anders bepaalt de gemeente of provincie of een milieueffectrapport nodig is. De m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten staan in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

  Met de mer-scan kunt u uitzoeken of in uw situatie een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht nodig is.

  Heeft de provincie u verplicht een milieueffectrapportage te maken? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij de provincie.

  Handleiding en handreiking milieueffectrapportage

  Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een handleiding milieueffectrapportage en een handreiking milieueffectrapportage. In de handleiding staat een overzicht van de wettelijke eisen met een uitleg. In de handreiking staan tips en voorbeelden. U kunt vragen over de milieueffectrapportage stellen aan uw gemeente of provincie.

  Digitaal ontheffing m.e.r. aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing milieueffectrapportage digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven