Milieueffectrapport (MER) maken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor uw plan of project? Dan heeft u soms een milieueffectrapport of mer-beoordeling nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u soms een milieueffectrapport (MER) of een milieueffectrapportage-beoordeling (mer-beoordeling) maken of laten maken. Dit moet bijvoorbeeld als u een vergunningplichtige activiteit gaat uitvoeren die het milieu belast. Zoals een windmolenpark aanleggen of een stedelijk ontwikkelingsproject opstarten.

U moet in het milieueffectrapport de gevolgen van uw plan of project op het milieu beschrijven. Op basis van dit rapport neemt de gemeente of provincie dan een besluit over uw plan of project. De procedure die daarbij hoort is de project-milieueffectrapportage (mer).

Doe de mer-scan

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw project? Doe dan de mer-scan omgevingsvergunning. De mer-scan geeft alleen aan of u een mer-plicht of mer-beoordelingsplicht heeft. Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan de scan. Neem voor meer informatie contact op met het bevoegd gezag (gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid) dat de vergunning verleent voor uw activiteit.

Milieueffectrapport maken

Komt uit de mer-scan dat u een milieueffectrapport moet hebben? Of staat uw project of situatie in bijlage V van het Omgevingsbesluit? Dan geldt de mer-plicht of mer-beoordelingsplicht. Bij sommige projecten moet de gemeente of provincie een mer-beoordelingsbesluit nemen. Of u moet zelf een milieueffectrapport maken of laten maken.