Modeketens moeten oude kleding inzamelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2023

Wat verandert er?

Bent u producent of importeur van textiel? Dan wordt u medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die u op de markt brengt. Dit heet producentenverantwoordelijkheid.

Er komt een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. De invoering van de UPV voor textiel betekent dat producenten van consumentenkleding verantwoordelijk worden voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke systeem ook gaan betalen.

Nu is het nog zo dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van het afgedankte textiel van hun inwoners. Met de invoering van de UPV worden producenten hiervoor verantwoordelijk. Zij betalen de kosten voor het afvalbeheer. Modeketens worden zelf verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding.

De UPV gaat gelden voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen. De UPV geldt naast consumentenkleding ook voor bedrijfskleding. Kleine ondernemers worden vrijgesteld.

Voor wie?

  • producenten en importeurs van consumentenkleding en bedrijfskleding
  • modeketens

Wanneer?

De Uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven