Producenten en importeurs moeten oude kleding inzamelen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 juli 2023

Wat is er veranderd?

Bent u producent of importeur van textiel? Dan ben u medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die u op de markt brengt. Dit heet producentenverantwoordelijkheid.

Er is nu een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. De invoering van de UPV voor textiel betekent dat producenten van consumentenkleding verantwoordelijk zijn voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke systeem ook betalen.

Voorheen was het nog zo dat gemeenten verantwoordelijk waren voor het inzamelen van het afgedankte textiel van hun inwoners. Met de invoering van de UPV zijn producenten hiervoor verantwoordelijk. Zij betalen de kosten voor het afvalbeheer. Modeketens zijn zelf verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding.

De UPV geldt voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen. De UPV geldt naast consumentenkleding ook voor bedrijfskleding.

Voor wie?

  • producenten en importeurs van consumentenkleding en bedrijfskleding
  • modeketens
  • textielinzamelaars

Wanneer?

De 'Uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel' is ingegaan op 1 juli 2023.