Modelovereenkomst

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | KVK

In de Wet DBA zijn opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp'er) samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband. Met een modelovereenkomst kunnen zij dit voorkomen. De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 juli 2018. Het uitstel is om eerst meer duidelijkheid te geven over het gebruik van de overeenkomst. Werkt u al met een modelovereenkomst? Dan kunt u daar gewoon mee doorgaan. Is dit niet het geval, maar wilt u wel goede afspraken maken, dan kunt u altijd de goedgekeurde modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst gebruiken. U weet dan zeker dat er geen sprake is van loondienst. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook zelf beoordelen of er sprake is van loondienst.

Modelovereenkomst verplicht?

De modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook samen goede afspraken maken over uw arbeidsrelatie. Als daar maar uit blijkt dat er geen sprake van een dienstbetrekking.

Beschikbare overeenkomsten

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de afspraken over hun arbeidsrelatie vastleggen in een (model)overeenkomst. Op belastingdienst.nl vindt u hiervoor overeenkomsten die al zijn goedgekeurd. De opdrachtgever hoeft voor de opdrachtnemer dan geen loonheffingen in te houden of te betalen. U kunt kiezen uit een modelovereenkomst, voorbeeldovereenkomst of een individuele overeenkomst. U kunt ook uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Factsheet

De Belastingdienst heeft een factsheet opgesteld met de meest gestelde vragen en antwoorden over deze nieuwe werkwijze.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
KVK