Omgevingsvergunning aanvragen

Gemeente Barneveld: Omgevingsvergunning aanvragen

Gepubliceerd door:
Gemeente Barneveld
Gecontroleerd 23 nov 2022
2 min lezen
English version
 • U wilt gaan bouwen, verbouwen of slopen.
 • Het kan zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Dit heet een omgevingsvergunning.
 • Dit controleert u op omgevingsloket.nl. U kunt daar ook de vergunning aanvragen.
 • Uw plan moet ook passen binnen het bestemmingsplan. Bekijk hiervoor het bestemmingsplan.
 • Past uw plan niet, dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen.
 • Tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen.
 • Voor een monument gelden extra regels.

 1. Doe de vergunningcheck, u ziet of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. 
 2. Als u een vergunning nodig heeft dan kunt u deze meteen online in het Omgevingsloket of schriftelijk aanvragen. Log in met met DigiD (voor uzelf), log in met eHerkenning voor een bedrijf. 
 3. Als u een melding moet doen dan kunt u meteen melden in het Omgevingsloket. Log in met met DigiD (voor uzelf), log in met eHerkenning voor een bedrijf.

U kunt de lijst met vergunningaanvragen en besluiten bekijken.

Wilt u bezwaar maken? Dan geldt het volgende:

 • Bij een standaard omgevingsvergunning (8 weken) maakt u bezwaar binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Hoe u dat doet staat bij de gepubliceerde besluiten.   
 • Is het een uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken), dan is het een ontwerpbesluit. U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen. Daarna komt er een definitief besluit. U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt uw brief sturen.

Goed om te weten

U mag pas beginnen als u de vergunning heeft gekregen. Begint u eerder, dan moet u misschien de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan maken.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Barneveld