Omgevingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u (ver)bouwen, kappen of slopen? En heeft dat invloed op milieu en ruimte? Dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente.

Vraag de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente of provincie

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte (de fysieke leefomgeving) moet u een vergunning hebben of een melding doen.

Omgevingsvergunning vervangt oude vergunningen

Door de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn alle aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving sinds 2010 gebundeld in één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft? U kunt bij het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen.

U vraagt onder meer omgevingsvergunning aan als u:

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan met een aanvraagformulier bij uw gemeente. Dit kan digitaal of schriftelijk. U kunt ook iemand machtigen om de omgevingsvergunning voor u aan te vragen.

Digitaal aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van uw gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket online. U identificeert zich met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met ten minste betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Als u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. Hiervoor vult u bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in.

Schriftelijk aanvragen

U kunt via Omgevingsloket online het papieren aanvraagformulier samenstellen. Daarna kunt u het formulier als pdf downloaden. Deze pdf kunt u uitprinten, invullen en opsturen.

U kunt ook via uw gemeente een papieren aanvraagformulier aanvragen.

Overleg met uw gemeente

Wilt u vooraf weten of het zin heeft om de omgevingsvergunning aan te vragen? Dan geeft u dit aan in het Omgevingsloket online. De gemeente kijkt dan met u mee. Dit is niet in iedere gemeente mogelijk.

Wanneer beslist de gemeente over uw aanvraag?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen. Is de aanvraag moeilijker? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

Gedoogbeschikking aanvragen

Kunt u niet voldoen aan regels op het gebied van het omgevingsrecht? Dan is er de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aan te vragen bij een bevoegde overheidsorganisatie.

Een gedoogbeschikking zorgt ervoor dat u een activiteit mag uitvoeren waarvoor u geen vergunning heeft. Dit gebeurt in uitzonderlijke situaties zoals overmacht of een overgangssituatie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

De gedoogbeschikking omgevingsrecht vraagt u digitaal aan bij de provincie Noord-Brabant via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven