Omgevingsvergunning: inrit of uitrit aanleggen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een inrit of uitrit van uw pand naar de openbare weg binnen de gemeente aanleggen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket onlineExternal link. Wilt u een uitweg aanleggen naar een provinciale weg? Dan zal de gemeente advies inwinnen bij de provincie. De gemeente zal na positief advies vergunning verlenen onder de eventueel te stellen voorwaarden van de provincie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven