Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gemeente Barneveld: Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gepubliceerd door:
Gemeente Barneveld
Gecontroleerd 23 nov 2022
2 min lezen
English version

Als ondernemer moet u de milieuregels naleven. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit werkt met 3 typen bedrijven. Welk type uw bedrijf is, hangt af van uw werkzaamheden, de stoffen die u gebruikt en de installaties die u heeft. Om er zeker van te zijn welk type bedrijf u heeft, checkt u www.aimonline.nl.

Als uw bedrijfsactiviteiten veranderen, moet u misschien een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen. Dit kunt u checken op www.aimonline.nl. Dit kunt u dan ook gelijk regelen.

Melding milieubeheer

Heeft u een type B-bedrijf? Dan moet u uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. Dit doet u met een melding milieubeheer via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

U moet minimaal 4 weken vóór het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf de melding doen.

Omgevingsvergunning

Heeft u een type C-bedrijf? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

U moet minimaal 4 weken vóór het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf de omgevingsvergunning aanvragen.

Melding milieubeheer

U moet de melding milieubeheer online bij AIM doen. 

Omgevingsvergunning

Als u een bedrijf start, wijzigt of uitbreidt moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket:

  1. Log in met met DigiD (voor uzelf) of log in met eHerkenning voor een bedrijf.

Melding milieubeheer

Een milieumelding is gratis.

Omgevingsvergunning

De kosten hangen af van welke omgevingsvergunning u aanvraagt. U betaalt ook als u de vergunning niet krijgt.

De gemeente heeft 8 weken (standaard procedure) nodig om uw aanvraag te beoordelen. Soms is dat 26 weken (uitgebreide procedure). Dit gebeurt bijvoorbeeld als u iets anders wilt dan wat in het bestemmingsplan staat. De gemeente kan de termijn 1 keer met 6 weken verlengen.

U kunt de lijst met vergunningaanvragen en besluiten  online bekijken.

Wilt u bezwaar maken? Dan geldt het volgende:

  • Bij een standaard omgevingsvergunning (8 weken) maakt u bezwaar binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Hoe u dat doet staat bij de gepubliceerde besluiten.   
  • Is het een uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken), dan is het een ontwerpbesluit. U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen. Daarna komt er een definitief besluit. U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Barneveld