Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoeken
Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gemeente Dijk en Waard: Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente Dijk en WaardLaatst gecontroleerd op

Melding milieubeheer

Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een melding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.

Via aimonline.nl dient u een melding bij de gemeente in.

Moet u een melding Milieubeheer doen en vraagt u een Omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? Dan moet u de melding tegelijk met de aanvraag voor de Omgevingsvergunning doen.

Omgevingsvergunning

U heeft mogelijk een Omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig als uw bedrijf:

  • geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt
  • schadelijke stoffen uitstoot
  • veel energie verbruikt
  • een wijziging in de bedrijfsvoering gaat doorvoeren

Op omgevingsloket.nl kunt u een milieuvergunning aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD (particulier) of e-Herkenning niveau 2 (bedrijf).

Op basis van uw beantwoorde vragen stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Vraagt u een Omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? En moet u daarnaast een Omgevingsvergunning voor milieu aanvragen? Dan moet u deze vergunning tegelijk met de aanvraag voor de Omgevingsvergunning doen.

Naar boven