Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoeken
Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gemeente Eindhoven: Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente EindhovenLaatst gecontroleerd op

Als u een bedrijf start of de uitvoering van uw bedrijf verandert, kan dat gevolgen hebben voor het milieu. De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor bedrijven om de milieubelasting te beperken. Is er bij uw bedrijf sprake van een inrichting? Dat checkt u via het stappenplan op infomil.nl. Is dat inderdaad zo, ga dan na of een melding of vergunning nodig is. Gebruik hiervoor de vraagboom op de website van het Activiteitenbesluit Intermodule (AIM), aimonline.nl.

Blijkt uit de vraagboom dat u een melding moet indienen? Ga dan naar aimonline.nl. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het bedrijf start of de bedrijfsvoering verandert.

In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig om het bedrijf te mogen starten of veranderen. Vraag de omgevingsvergunning milieu aan via het Omgevingsloket, omgevingsloketonline.nl. Wij bekijken de aanvraag en sturen u een brief over onze beslissing. Hoe lang dit duurt, hangt af van de procedure die we volgen.

Er zijn 2 mogelijkheden:

Reguliere procedure

Gaat het om een veelvoorkomende en/of eenvoudige aanvraag? Dan hoort u binnen 8 weken van ons. We kunnen deze periode één keer verlengen met 6 weken. Duurt het langer dan deze 14 weken voordat u antwoord heeft? Dan hebben wij ons niet gehouden aan de uiterste termijn voor deze procedure. Volgens de wet heeft u dan automatisch recht op de vergunning. Dit noemen we de fatale termijn.

Uitgebreide procedure

Voor aanvragen die ingewikkelder zijn, bijvoorbeeld als aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn of als het milieu onder druk komt te staan, geldt voor de gemeente een beslistermijn van 26 weken. Ook deze kunnen we één keer met 6 weken verlengen. Deze uitgebreide procedure kent geen uiterste (fatale) termijn.

Direct regelen

Naar boven