Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gemeente Utrecht: Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 2 aug 2021
2 min lezen
English version

U ziet bij Omgevingsloket online welke bijlagen u moet meesturen. Wat u nodig hebt voor de aanvraag, hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond, en/of 
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

U overlegt met de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket online. In het loket kunt u eerst de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Melding milieubeheer

U moet de melding milieubeheer online bij AIM doen. 

Omgevingsvergunning

Als u een bedrijf start, wijzigt of uitbreidt moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket:

  1. Log in met met DigiD (voor uzelf) of log in met eHerkenning voor een bedrijf.

Wij maken de aanvraag en de ontwerpvergunning bekend op Overheid.nl en leggen deze 6 weken bij de balie waar u ze kunt inzien. In deze periode kunnen mensen voor wie dit belangrijk is, schriftelijk of mondeling reageren. Daarna maken we de aanvraag en de definitieve vergunning bekend en kan men dit nogmaals 6 weken inzien.

Wilt u bezwaar maken? Dan geldt het volgende:

  • Bij een standaard omgevingsvergunning (8 weken) maakt u bezwaar binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Hoe u dat doet staat bij de gepubliceerde besluiten.   
  • Is het een uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken), dan is het een ontwerpbesluit. U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen. Daarna komt er een definitief besluit. U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Utrecht