Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoeken
Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Provincie Limburg: Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door: Provincie LimburgLaatst gecontroleerd op

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de (milieu-)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze wet als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen. Bedrijven die grote schade aan het milieu veroorzaken hebben een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voldoende. U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig als uw bedrijf veel energie verbruikt, luchtvervuiling of overlast door geluid of stank veroorzaakt. Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding bij de gemeente te doen. Dit geldt voor bedrijven die aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen. Een klein aantal bedrijven veroorzaakt weinig of geen milieuschade. Dit soort bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld kantoren, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Ondersteuning bij aanvraag vergunning

Naar boven