HomeWetten en regels

Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezenEnglish version

Heeft u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning milieu gekregen, maar verandert u iets in uw bedrijfsvoering en komt dit niet overeen met uw vergunning? Dan moet u een wijzigingsvergunning aanvragen bij uw provincie. Of u moet een melding doen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

U moet een wijzigingsvergunning aanvragen als in ieder geval 1 van deze situaties geldt:

  • de verandering zorgt dat uw bedrijfsactiviteit niet meer overeenkomt met uw vergunning
  • de verandering zorgt voor een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend
  • de verandering zorgt voor nieuwe of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan toegestaan in uw vergunning

Andere vergunning aanvragen

U vraagt de wijzigingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). In de meeste gevallen geldt een reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken.

Zorgt de verandering in uw bedrijfsvoering niet voor meer nadelige gevolgen voor het milieu? Dan vraagt u een milieu-neutrale omgevingsvergunning aan bij het OLO.

Melding Activiteitenbesluit doen

U doet een melding Activiteitenbesluit als uw bedrijf een type C inrichting is en de nieuwe bedrijfsactiviteit valt onder Hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie