Onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspand

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 1 aug 2022
< 1 min lezen
English version

Bent u eigenaar van een een bedrijfspand? Of huurt u een bedrijfspand? Dan moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan de gemeente waar uw bedrijfspand staat.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

De onroerendezaakbelasting is 1 van de gemeentelijke belastingen en heffingen voor bedrijven.

Hoe hoog is de onroerendezaakbelasting (ozb)?

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb aan de hand van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. De ozb is een percentage van die WOZ-waarde en wordt ieder jaar aangepast. Bekijk de tarieven/percentages van de onroerendezaakbelasting bij de gemeente waar uw bedrijfspand staat.

Ozb betalen

De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting. Op het aanslagbiljet staat hoe snel u die belasting moet betalen (termijn). Bent u de eigenaar en de gebruiker (huurder)? Dan moet u meestal 2 keer de ozb betalen. Wie op 1 januari van het jaar eigenaar of gebruiker is van het bedrijfspand, betaalt de ozb voor het hele jaar.

Als u de ozb niet kunt betalen, dan kunt u in de meeste gemeenten een betalingsregeling afspreken of vragen of u de ozb niet hoeft te betalen (kwijtschelding).

Niet eens met de ozb

Bent u het niet eens met de aanslag onroerendezaakbelasting? U kunt bezwaar maken. Kijk voor informatie over hoe u bezwaar kunt maken bij de gemeente waar uw bedrijfspand staat.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)