Onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspand

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 1 aug 2022
< 1 min lezen
English version

Bent u eigenaar van een een bedrijfspand? Of huurt u een bedrijfspand? Dan moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan de gemeente waar uw bedrijfspand staat.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Maashorst

Let op!

Gemeente Maashorst heeft geen informatie over dit onderwerp aangeleverd.

De onroerendezaakbelasting is 1 van de gemeentelijke belastingen en heffingen voor bedrijven.

Hoe hoog is de onroerendezaakbelasting (ozb)?

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb aan de hand van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. De ozb is een percentage van die WOZ-waarde en wordt ieder jaar aangepast. Bekijk de tarieven/percentages van de onroerendezaakbelasting bij de gemeente waar uw bedrijfspand staat.

Ozb betalen

De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting. Op het aanslagbiljet staat hoe snel u die belasting moet betalen (termijn). Bent u de eigenaar en de gebruiker (huurder)? Dan moet u meestal 2 keer de ozb betalen. Wie op 1 januari van het jaar eigenaar of gebruiker is van het bedrijfspand, betaalt de ozb voor het hele jaar.

Als u de ozb niet kunt betalen, dan kunt u in de meeste gemeenten een betalingsregeling afspreken of vragen of u de ozb niet hoeft te betalen (kwijtschelding).

Niet eens met de ozb

Bent u het niet eens met de aanslag onroerendezaakbelasting? U kunt bezwaar maken. Kijk voor informatie over hoe u bezwaar kunt maken bij de gemeente waar uw bedrijfspand staat.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)