Onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspand

Gemeente Midden-Groningen: Onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspand

Gepubliceerd door:
Gemeente Midden-Groningen
Gecontroleerd 6 dec 2022
< 1 min lezen
English version

Let op. U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand. U hoeft hiervoor niet in Nederland te wonen.

Hoeveel onroerendezaakbelastingen (OZB) u moet betalen, hangt af van:

  • de waarde van het bedrijfspand
  • de OZB-tarieven die in uw gemeente gelden

De gemeente bepaalt ieder jaar op 1 januari de waarde van uw bedrijfspand. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van het voorafgaande jaar om de hoogte van de OZB te bepalen.

Tarieven voor 2022 zijn

  • Tarief voor eigenaren van woningen: 0,2077 % van de WOZ-waarde
  • Tarief voor eigenaren van niet-woningen: 0,4557 % van de WOZ-waarde
  • Tarief voor gebruikers van niet-woningen: 0,3612 % van de WOZ-waarde

Betalen

U krijgt ieder jaar een OZB-aanslag van uw gemeente. Op deze aanslag staat het bedrag dat u moet betalen. U moet dit bedrag binnen 6 weken betalen. Kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u:

  • in delen betalen: u vraagt een automatische incasso aan en de gemeente schrijft het bedrag in delen (iedere maand) af van uw bankrekening 
  • een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente.

Kwijtschelding

Kunt u de OZB-aanslag niet betalen? U kunt vragen aan de gemeente of u (een deel) niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via: [pagina/contact met gemeente]. 

Verhuizen

Gaat u later in het jaar verhuizen? Dan betaalt u alsnog de OZB-aanslag die de gemeente bepaald heeft op 1 januari. U hoeft voor uw nieuwe bedrijfspand geen OZB meer te betalen. Meestal wordt dit door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaren.

Bent u het niet eens met de WOZ van uw bedrijfspand? Of met de OZB? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente Midden-Groningen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Midden-Groningen