Onroerendezaakbelasting (ozb)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. De ozb bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Degene die het pand op 1 januari van het jaar bezit of gebruikt, moet de belasting betalen.

Eigenarenbelasting en gebruikersbelasting betalen

Bent u eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan moet u eigenarenbelasting en meestal ook gebruikersbelasting betalen. Voor woningen hoeft u alleen eigenarenbelasting te betalen. Uitgangspunt voor de hoogte van de belasting is de waarde van het pand. De gemeente taxeert het pand om de WOZ-waardeExternal link (Wet Waardering Onroerende Zaken) te bepalen.

Hoeveel ozb moet u betalen?

De gemeente stelt een ozb-percentage vast. Dat percentage van de WOZ-waarde van uw pand is het bedrag aan ozb dat u moet betalen. U krijgt automatisch een aanslag van de gemeente toegestuurd.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven