Onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspand

Gemeente Noordenveld: Onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspand

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 1 aug 2022
< 1 min lezen
English version

Let op. U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand. U hoeft hiervoor niet in Nederland te wonen.

Hoeveel onroerendezaakbelastingen (OZB) u moet betalen, hangt af van:

  • de waarde van het bedrijfspand
  • de OZB-tarieven die in uw gemeente gelden

De gemeente bepaalt ieder jaar op 1 januari de waarde van uw bedrijfspand. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van het voorafgaande jaar om de hoogte van de OZB te bepalen.

Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde

In de gemeente Noordenveld gelden de volgende tarieven:

  • OZB eigenaar (bedrijf) betaalt: 0,09501 % van de WOZ-waarde
  • OZB gebruiker (bedrijf)betaalt: 0,14159 % van de WOZ-waarde

Betalen

U krijgt ieder jaar een aanslag gemeentelijke belastingen van uw gemeente. Op deze aanslag staat het bedrag dat u moet betalen. U moet dit bedrag binnen 6 weken betalen. Kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u:

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet betalen? U kunt vragen aan de gemeente of u (een deel) niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor.

Verhuizen

Gaat u later in het jaar verhuizen? Dan betaalt u alsnog de OZB-aanslag die de gemeente bepaald heeft op 1 januari. U hoeft voor uw nieuwe bedrijfspand geen OZB meer te betalen. Meestal wordt dit door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaren.

Bent u het niet eens met de WOZ van uw bedrijfspand? Of met de OZB? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via het online Belastingloket.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Noordenveld