Onroerendezaakbelasting (ozb)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. De ozb bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Als eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. De ozb bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Degene die het pand op 1 januari van het jaar bezit of gebruikt, moet de belasting betalen.

Eigenarenbelasting en gebruikersbelasting betalen voor bedrijfspand

Bent u eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan moet u eigenarenbelasting en meestal ook gebruikersbelasting betalen. Uitgangspunt voor de hoogte van de belasting is de waarde van het pand. De gemeente taxeert het pand om de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) te bepalen.

Eigenarenbelasting betalen voor woningen

Bent u eigenaar van een woning? Dan hoeft u alleen eigenarenbelasting te betalen. De belasting voor gebruikers van woningen, het huurdersdeel, is komen te vervallen. Huurders betalen geen ozb meer.

Hoeveel ozb moet u betalen?

De gemeente stelt een ozb-percentage vast op basis van de WOZ-waarde van uw pand. Dat is het bedrag aan ozb dat u moet betalen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven