Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Ontheffing lozen van koelwater en afvalwater

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

Zonder vergunning of ontheffing mag u geen afvalwater weg laten stromen (lozen) in de bodem. Bijvoorbeeld koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. U vraagt een vergunning of ontheffing aan bij uw provincie. Soms hoeft u een lozing alleen te melden. Bekijk hier hoe.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Voorwaarden voor ontheffing of vergunning

U kunt een ontheffing of een vergunning aanvragen als:

De provincie kan extra voorwaarden stellen. Die staan in een provinciale verordening.

Aanvragen ontheffing of vergunning

U vraagt een ontheffing of vergunning aan via het Omgevingsloket online (Olo). Hier kunt u checken of u een vergunning moet hebben of dat u een lozing alleen hoeft te melden. U kunt uw lozing dan meteen doorgeven.

Soms doet u een aanvraag of melding bij de gemeente. In het Olo ziet u bij wie u moet zijn.

Ontheffing voor kleine lozing

Voor een kleine lozing van huishoudelijk afvalwater van uw bedrijf, moet u een ontheffing aanvragen bij uw gemeente. Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning voor milieu? Dan vraagt u de ontheffing aan bij uw provincie.

Hoe lang duurt een aanvraag?

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bent u het niet eens met het besluit van de provincie? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing voor het lozen van koelwater en huishoudelijk afvalwater digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Naar boven