Ontheffing lozen van koelwater en afvalwater

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Zonder vergunning of ontheffing mag u geen afvalwater weg laten stromen (lozen) in de bodem. Bijvoorbeeld koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. U vraagt een vergunning of ontheffing aan bij uw provincie. Soms hoeft u een lozing alleen te melden. Bekijk hier hoe.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

De informatie op deze pagina kan veranderen na 1 januari 2024

De informatie op deze pagina verandert mogelijk als de Omgevingswet ingaat op 1 januari 2024. De pagina wordt daarna zo snel mogelijk aangepast.

Voorwaarden voor ontheffing of vergunning

U kunt een ontheffing of een vergunning aanvragen als:

  • uw bedrijf al een omgevingsvergunning van de provincie heeft
  • u het afvalwater meer dan 10 meter onder de grondoppervlakte (maaiveld) wilt lozen buiten uw bedrijf
  • de lozingen samengaan met het verwerken van grondwater (onttrekken of infiltreren) voor:
    • industrieel gebruik van meer dan 150.000 m3 per jaar
    • de openbare watervoorziening of een bodemenergiesysteem

De provincie kan extra voorwaarden stellen. Die staan in een provinciale verordening.

Aanvragen ontheffing of vergunning

U vraagt een ontheffing of vergunning aan via het Omgevingsloket online (Olo). Hier kunt u checken of u een vergunning moet hebben of dat u een lozing alleen hoeft te melden. U kunt uw lozing dan meteen doorgeven.

Soms doet u een aanvraag of melding bij de gemeente. In het Olo ziet u bij wie u moet zijn.

Ontheffing voor kleine lozing

Voor een kleine lozing van huishoudelijk afvalwater van uw bedrijf, moet u een ontheffing aanvragen bij uw gemeente. Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning voor milieu? Dan vraagt u de ontheffing aan bij uw provincie.

Hoe lang duurt een aanvraag?

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bent u het niet eens met het besluit van de provincie? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing voor het lozen van koelwater en huishoudelijk afvalwater digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)