Pachtovereenkomst en pachtnormen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Op deze pagina:

PachtenExternal link is het huren van een stuk grond of hoeve voor uitoefening van landbouw. De huur wordt in een overeenkomst tussen de eigenaar (verpachter) en de huurder (pachter) vastgelegd. De maximale pachtprijzen zijn wettelijk bepaald.

Grondkamers

Bij pacht spelen de GrondkamersExternal link een grote rol. Een Grondkamer houdt zich onder meer bezig met de toetsing van de pachtprijzen en herziening van de overeenkomst. Hiervoor gelden bepaalde kostenExternal link. De pachtovereenkomst kunt u digitaal naar de grondkamer sturenExternal link. U hoeft dan geen papieren versie meer te versturen.

Pachtnormen

In de pachtnormen worden de maximale pachtprijzenExternal link ieder jaar vastgesteld.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven