Pachtovereenkomst en pachtnormen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Pacht of verpacht u een stuk grond van meer dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet u als eigenaar (verpachter) of huurder (pachter) de huur (pachtsom) voor de landbouwgrond vastleggen in een pachtovereenkomst.

Pachtovereenkomst laten controleren

U moet uw pachtovereenkomst laten controleren door De Grondkamer. Doe dit binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Hoe u de pachtovereenkomst verstuurt, hangt af van de pachtvorm:

De Grondkamer controleert of de afspraken in een pachtovereenkomst aan de wetten en regels voldoen. In sommige gevallen hoeft u uw pachtovereenkomst niet te laten toetsen. Dit hoeft niet bij:

  • los land, kleiner dan 1 hectare
  • tuinland (gebruikt voor glastuinbouw of als grasland, bouwland of boomgaard), kleiner dan 0,5 hectare in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Maximale pachtprijs berekenen

Elk jaar op 1 juli stelt de overheid nieuwe pachtregels (pachtnormen) op. Daarin staan de maximale pachtprijzen voor dat jaar. Heeft u als pachter en verpachter een lopende pachtovereenkomst? Dan moet u samen met de pachter of verpachter de nieuwe pachtprijs berekenen voor het komende pachtjaar. De verpachter kan besluiten dit niet te doen, behalve als de pachtprijs volgens de nieuwe norm lager wordt. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve:

U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet te laten toetsen door de Grondkamer.

Pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden

Wilt u een lopende pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden (stoppen)? Bijvoorbeeld bij nieuwe voorwaarden of bij overlijden. Dan moet u daarvoor soms goedkeuring vragen aan de Grondkamer. Daarvoor stuurt u een wijzigingsovereenkomst.

Let op: de jaarlijkse aanpassing van de pachtprijs meldt u niet met een wijzigingsovereenkomst.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)