Dit artikel is gerelateerd aan:

Pachtovereenkomst en pachtnormen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Op deze pagina:

PachtenExterne link is het huren van een stuk grond of hoeve voor uitoefening van landbouw. De huur wordt in een overeenkomst tussen de eigenaar (verpachter) en de huurder (pachter) vastgelegd. De maximale pachtprijzen zijn wettelijk bepaald.

Grondkamers

Bij pacht spelen de GrondkamersExterne link een grote rol. Een Grondkamer houdt zich onder meer bezig met de toetsing van de pachtprijzen en herziening van de overeenkomst. Hiervoor gelden bepaalde kostenExterne link. De pachtovereenkomst kunt u digitaal naar de grondkamer sturenExterne link. U hoeft dan geen papieren versie meer te versturen.

Pachtnormen

In de pachtnormen worden de maximale pachtprijzenExterne link ieder jaar vastgesteld.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven