Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Pachtovereenkomst en pachtnormen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish version

Pacht of verpacht u een stuk grond van meer dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet u als eigenaar (verpachter) of huurder (pachter) de huur (pachtsom) voor de landbouwgrond vastleggen in een pachtovereenkomst.

Pachtovereenkomst registreren

Bij pacht spelen de Grondkamers een grote rol. De Grondkamer beoordeelt en registreert uw pachtovereenkomst. Hoe u de pachtovereenkomst verstuurt, hangt af van de pachtvorm. In sommige gevallen hoeft u geen pachtovereenkomst te versturen.

Pachtnormen en maximale pachtprijs berekenen

Jaarlijks stelt de overheid op 1 juli in nieuwe pachtregels (pachtnormen) de maximale pachtprijzen vast. Heeft u als pachter en verpachter een lopende pachtovereenkomst? Dan moet u samen de nieuwe jaarlijkse pachtprijs berekenen voor het pachtjaar dat volgt op de norm. De verpachter kan hier ook van afzien, behalve als de pachtprijs volgens de nieuwe norm lager wordt. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor:

U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet door de Grondkamer te laten toetsen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u de maximale pachtprijs berekenen.

Pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden

Wilt u als pachter of verpachter een lopende pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden? Bijvoorbeeld bij nieuwe voorwaarden of bij overlijden. Dan moet u daarvoor soms goedkeuring vragen aan de Grondkamer. Daarvoor stuurt u een wijzigingsovereenkomst. Let op: de jaarlijkse aanpassing van de pachtprijs meldt u niet met een wijzigingsovereenkomst.

Naar boven