Pcb's verwijderen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Op deze pagina

Heeft u een bedrijf en wilt u apparaten met polychloorbifenyl (pcb's), zoals oude transformatoren of condensatoren, verwijderen? Dan moet u dit in een register bijhouden. Hierin beschrijft u:

  • de hoeveelheid, afkomst en soort van de verwijderde pcb's
  • de afkomst en soort van het apparaat dat u verwijderd heeft
  • het gehalte aan pcb's dat in het apparaat is toegepast

Het register moet altijd beschikbaar zijn voor een toezichthouder.

Toezichthouders

Personen die toezicht kunnen houden zijn:

  • inspecteurs milieuhygiëne (wet Milieubeheer)
  • ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (waterbodems)
  • ambtenaren van provincies en gemeenten

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)