Pre-pack bij faillissement

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Ondernemersplein

Een pre-pack is een methode voor situaties waarbij men een faillissement ziet aankomen, maar waarbij de situatie zodanig is dat de onderneming op termijn nog levensvatbaar is. Door gebruik te maken van een pre-pack is de kans op een doorstart of verkoop van een onderneming na een faillissement groter.

Hoe werkt de pre-pack?

Pre-pack biedt u de mogelijkheid om de rechtbank te vragen aan te geven welke curator men zal aanwijzen als uw onderneming failliet zou gaan. U kunt dan met de beoogde curator, ook wel stille bewindvoerder genoemd, in stilte onderzoeken of een doorstart mogelijk is.

U kunt in betrekkelijke rust zaken voorbereiden en afspreken. Op deze manier kan uw onderneming, of onderdelen daarvan, vaak op dezelfde dag dat zij failliet wordt verklaard alsnog een doorstart maken. Zo is de schade doorgaans minimaal. Leveranciers zullen meestal blijven leveren en personeel kan in het algemeen blijven doorwerken.

Status

Een aantal rechtbanken experimenteert momenteel met de pre-pack. De pre-pack maakt onderdeel uit van de gewijzigde Faillissementswet. De ingangsdatum hiervan is nog niet bekend. Er bestaat onduidelijkheid of er bij een pre-pack sprake is van een volledige overgang van een onderneming. Hierbij moet het volledige personeelsbestand worden overgenomen. En dat kan ongunstig zijn bij een doorstart. Verschillende rechtbanken oordeelden hier verschillend over. Daardoor wordt de pre-pack op dit moment nauwelijks toegepast.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Ondernemersplein