Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

Wat zijn de kabinetsplannen voor 2021?

Bijgewerkt 4 maart 2021 | 16:17u
Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Op Prinsjesdag (de 3e dinsdag in september) heeft de regering de beleidsplannen voor het komende jaar bekendgemaakt. U vindt op deze pagina een overzicht van wetsvoorstellen met gevolgen voor u als ondernemer.

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en ondernemers?

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Over Prinsjesdag

Op Prinsjesdag (de 3e dinsdag in september) leest koning Willem-Alexander de Troonrede voor. In de Troonrede staat hoe het gaat met Nederland en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar. Daarna geeft de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarin staat hoe de regering de plannen gaat uitvoeren en hoeveel geld er voor elk plan is. De Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en andere officiële Prinsjesdagstukken staan op Rijksoverheid.nl/prinsjesdag.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven