Regels voor brandveilig gebruik van een gebouw

Gemeente Oldebroek: Regels voor brandveilig gebruik van een gebouw

Gepubliceerd door:
Gemeente Oldebroek
Gecontroleerd 26 apr 2024
2 min lezen
English version

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Aanvragen of melding doen:

  1. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.
  2. Als u een vergunning nodig heeft dan kunt u deze meteen online in het Omgevingsloket of schriftelijk aanvragen. Log in met met DigiD (voor uzelf) of log in met eHerkenning voor een bedrijf. 
  3. Als u een melding moet doen dan kunt u meteen melden in het Omgevingsloket. Log in met met DigiD (voor uzelf) of log in met eHerkenning voor een bedrijf.

De kosten hangen af van welke omgevingsvergunning u aanvraagt. U betaalt ook als u de vergunning niet krijgt. U vindt de tarieven in de legesverordening.

De gemeente heeft 8 weken (korte procedure) nodig om uw aanvraag te beoordelen. Soms is dat 6 maanden (uitgebreide procedure). Bijvoorbeeld als u iets anders wilt dan wat in het omgevingsplan staat. De gemeente kan de termijn 1 keer met 6 weken verlengen.

Wilt u bezwaar maken? Dan geldt het volgende:

  • Bij een standaard omgevingsvergunning (8 weken) maakt u bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Hoe u dat doet staat bij de gepubliceerde besluiten.   
  • Gaat het om een uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken), dan is het een ontwerpbesluit. U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen. Daarna komt er een definitief besluit. U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Oldebroek