Regels voor brandveilig gebruik van een gebouw

Gemeente Oost Gelre: Regels voor brandveilig gebruik van een gebouw

Gepubliceerd door:
Gemeente Oost Gelre
Gecontroleerd 5 feb 2024
2 min lezen
English version

Een gebouw moet brandveilig zijn.

Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gebouw gaat gebruiken (gebruiksmelding brandveilig gebruik).

Voor sommige gebouwen moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen.

Via het Omgevingsloket online controleert u of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Aanvragen of melding doen:

  1. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.
  2. Als u een vergunning nodig heeft dan kunt u deze meteen online in het Omgevingsloket of schriftelijk aanvragen. Log in met met DigiD (voor uzelf) of log in met eHerkenning voor een bedrijf. 
  3. Als u een melding moet doen dan kunt u meteen melden in het Omgevingsloket. Log in met met DigiD (voor uzelf) of log in met eHerkenning voor een bedrijf.

De kosten hangen af van welke omgevingsvergunning u aanvraagt. U betaalt ook als u de vergunning niet krijgt.

De gemeente heeft 8 weken (standaard procedure) nodig om uw aanvraag te beoordelen. Soms is dat 26 weken (uitgebreide procedure). Dit gebeurt bijvoorbeeld als u wilt afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente kan de termijn 1 keer met 6 weken verlengen.

U kunt de lijst met vergunningaanvragen en besluiten bekijken op de website van de gemeente.

Wilt u bezwaar maken? Dan geldt het volgende:

  • Bij een standaard omgevingsvergunning (8 weken) maakt u bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Hoe u dat doet staat bij de gepubliceerde besluiten.   
  • Gaat het om een uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken), dan is het een ontwerpbesluit. U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen. Daarna komt er een definitief besluit. U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Oost Gelre