School opheffen in Noord-Brabant

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen

Melding opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Besluit u uw school voor voortgezet (speciaal) onderwijs op te heffen? Dan moet u dat melden aan de provincie. Is het een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing binnen 2 weken.

Kennisgeving opheffing school Wet op de expertisecentra

Heft u uw school op? Dan moet u dat als schoolbestuur melden aan de provincie en aan de gemeente. Wilt u een school voor volwassenonderwijs sluiten? Dan moet u dit als directie melden aan de provincie. U meldt de opheffing binnen 2 weken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze meldingen digitaal doen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.