Dit artikel is gerelateerd aan:

Strategische goederen of diensten invoeren of uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

De invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen en strategische diensten is aan regels gebonden. Strategische goederen zijn militaire en dual-use goederen (militair en civiel toepasbaar). U moet in veel gevallen een vergunning aanvragen of een melding doen. Dat doet u bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. De Wet strategische diensten bevat regels voor de digitale overdracht van programmatuur of technologie, het verlenen van technische bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten.

Voor bepaalde landen gelden sanctiemaatregelen. U mag bijvoorbeeld geen militaire goederen uitvoeren naar landen waar een oorlog woedt.

Wat moet u doen bij dual-use goederen?

U mag geen technische bijstand verlenen aan een programma dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van massavernietigingswapens. U kunt ontheffing van dit verbod aanvragen. Draagt uw bedrijf programmatuur of technologie op niet-fysieke wijze over? Of verleent u tussenhandeldiensten aan een dergelijk programma? Dan kunt u een vergunning nodig hebben. Bent u op de hoogte van verboden activiteiten? Dan moet u dit melden bij de CDIU. Bent u tussenhandelaar? Dan moet u elke gevoelige transactie melden.

Wat moet u doen bij militaire goederen?

Wilt u militaire goederen exporteren of via Nederland doorvoeren? Dan heeft u een meldplicht of moet u een vergunning aanvragen.

Digitaal aanvragen of melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u vergunningaanvragen en meldingen digitaal indienen bij de CDIU. U downloadt het formulier dat u nodig heeft, vult het in en verstuurt het via de berichtenbox naar de CDIU. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven