Strategische goederen of diensten invoeren of uitvoeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Invoeren, uitvoeren en doorvoeren van strategische goederen zijn aan regels gebonden. Dat geldt ook voor het leveren van strategische diensten. Strategische goederen zijn militaire en dual-use goederen (militair en civiel toepasbaar). U moet in veel gevallen een vergunning aanvragen of een melding doen.

De Wet strategische diensten bevat regels voor de digitale overdracht van programmatuur of technologie, het verlenen van technische bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten.

Sanctiemaatregelen

Voor bepaalde landen gelden sanctiemaatregelen. U mag bijvoorbeeld geen militaire goederen uitvoeren naar landen waar oorlog is.

Aanvragen en melding doen

Bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane kunt u een melding doen of een vergunning aanvragen voor:

Digitaal aanvragen of melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u vergunningaanvragen en meldingen digitaal indienen bij de CDIU. U downloadt het formulier dat u nodig heeft, vult het in en verstuurt het via de berichtenbox naar de CDIU. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: