Dit artikel is gerelateerd aan:

Uitrijdperiode voor meststoffen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u dierlijke mest, zuiveringsslib of kunstmeststoffen gebruiken? Lees de regels over de uitrijdperiode voor meststoffen.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Als u dierlijke mest, zuiveringsslib of kunstmeststoffen wilt gebruiken, moet u zich houden aan de uitrijdperiodenExterne link. Wanneer u mest kunt uitrijden hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype u de mest uitrijdt.

  Eenmalige grote compostgift melden

  U mag één keer in de 30 jaar een compostgift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Dit mag alleen op 'overige grond'. Overige grond is andere grond dan natuurterrein en landbouwgrond die bij uw bedrijf horen. Dit meldt u van tevorenExterne link bij de Rijksdienst voor Ondernemerd Nederland (RVO).

  Ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen

  Tussen 1 september en 31 januari mag u geen organische meststoffen (dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel hiervan) gebruiken op bouwland en grasland. Een ontheffing op dit verbod, bijvoorbeeld voor gebruiksexperimenten, vraagt u aan bij de provincie.

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen voor experimenten digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven