Perioden voor mest uitrijden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 26 jan 2023
< 1 min lezen
English version

Wilt u met een landbouwmachine uw grond met mest bewerken (uitrijden)? Dan gelden er regels voor de periode waarin u dit mag doen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Als u dierlijke mest, zuiveringsslib of kunstmeststoffen wilt gebruiken voor uw landbouwgrond, moet u zich houden aan de uitrijdperioden. In welke maanden u mag uitrijden hangt af van de soort mest en de grond. U mag bijvoorbeeld dierlijke mest niet uitrijden over grond die gedeeltelijk of helemaal bevroren is.

Ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen

Tussen 1 september en 31 januari mag u geen organische meststoffen (dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel hiervan) gebruiken op bouwland en grasland. Als u dat toch wilt doen voor een experiment dan moet u een ontheffing gebruiksverbod voor experimenten aanvragen bij de provincie.

Grote hoeveelheid compost uitrijden

U mag één keer in de 30 jaar een grote hoeveelheid compost uitrijden op grond die u niet voor landbouw gebruikt. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een golfterrein. U mag maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. U moet van tevoren een grote compostgift melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf het moment dat u een melding doet, mag u de grond 1 jaar lang niet voor landbouw gebruiken.

Bent u leverancier van de compost? Dan hoeft u dit niet te melden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Is uw bedrijf gevestigd in Noord-Brabant? Dan kunt u de ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen voor experimenten digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)