Uitrijdperiode voor meststoffen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Als u dierlijke mest, zuiveringsslib of kunstmeststoffen wilt gebruiken, moet u zich houden aan de uitrijdperiodenExterne link. Per mestsoort en grondsoort en voor grasland of bouwland zijn er verschillende perioden. U mag eenmalig een compostgift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Dit meldt u van tevorenExterne link bij RVO.nl.

  Ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen

  Tussen 1 september en 31 januari mag u geen organische meststoffen (dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel hiervan) gebruiken op bouwland en grasland. Een ontheffing op dit verbod, bijvoorbeeld voor gebruiksexperimenten, vraagt u aan bij de provincie.

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen voor experimenten digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven