Dit artikel is gerelateerd aan:

Veiligheid van schepen (Schepenwet)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

De Schepenwet is bedoeld om scheepsrampen op zee te voorkomen. De wet regelt onder meer de veiligheid van schepen en het onderzoek van scheepsrampen. De Schepenwet geldt voor Nederlandse schepen met uitzondering van pleziervaartuigen die geen passagiers tegen vergoeding vervoeren en reddingsschepen.

Voorkomen van scheepsrampen

Om scheepsrampen te voorkomen gelden er volgens de Schepenwet bepaalde veiligheidsvoorschriften. Een schip moet een vergunning hebben en een aantal certificaten bezitten voordat het mag varen. Bovendien moeten er onder meer zeekaarten en reddings- en veiligheidsmiddelen aan boord zijn. De radioinstallaties moeten goed werken en de belading moet aan de veiligheidseisen voldoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of het schip aan de eisen voldoet.

Verplichtingen voor de kapitein

Ook de kapitein of de gezagvoerder moet zich aan een aantal verplichtingen houden. U moet bijvoorbeeld een dagboek bijhouden tijdens de reis. Als er tijdens de reis gebreken ontstaan aan het schip, moet u deze herstellen.

Ongevallen melden

Ongevallen zoals aanvaringen, grondingen, brand of kapseizen moet u direct melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT doet onderzoek na een scheepsramp op zee. In sommige gevallen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook onderzoek.

Meldplicht gewicht zeecontainers

Als verlader of expediteur moet u het gewicht van zeecontainers melden aan de reder. Hierdoor is het schip beter te beladen, zodat het minder snel beschadigt of onderweg containers verliest. U moet het gewicht melden voordat de container aan boord van een zeeschip gaat. Gebeurt dat niet? Dan moet de gezagvoerder van een schip de container(s) aan boord weigeren.

Verzekering schade door bunkerolie

Bent u eigenaar van een zeeschip groter dan 1.000 ton? Dan moet u zich verzekeren tegen schade door het lekken van bunkerolie (brandstof van zeeschepen). Door de verplichte verzekering krijgen slachtoffers van schade gegarandeerd een deel van hun schade vergoed. U toont met een Bunker Liability Certificaat van de ILT aan dat u verzekerd bent.

Verzekering opruimen scheepswrak

U moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Bergt u het scheepswrak niet? Dan laat Rijkswaterstaat het wrak opruimen. U kunt uw verzekeraar aanspreken voor de gemaakte kosten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven