Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Veiligheid van schepen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

Bent u kapitein of gezagvoerder van een schip? Dan bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw schip. U moet zich houden aan de veiligheidseisen ongevallen melden en de juiste verzekeringen hebben voor schade aan omgeving en milieu.

Voorkomen van scheepsrampen

U moet zich houden aan de veiligheidseisen om scheepsrampen te voorkomen. De veiligheidseisen gelden ook voor uw bemanning en de lading op uw schip. U moet een aantal certificaten hebben voordat uw schip mag varen. Bovendien moeten er onder meer zeekaarten, radio-installaties en reddings- en veiligheidsmiddelen aan boord zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of uw schip aan de eisen voldoet.

De veiligheidseisen staan in de Schepenwet. De Schepenwet geldt voor Nederlandse schepen, maar niet voor reddingsschepen en pleziervaartuigen zonder betalende passagiers.

Ongevallen melden

U moet ongevallen direct melden bij de ILT. U moet melding doen na, bijvoorbeeld:

  • een aanvaring
  • brand
  • arbeidsongevallen (ziekenhuisopname, blijvend letsel, overlijden)

Onderzoek na melding

Na melding van het ongeval kan de ILT een handhavingsonderzoek starten. Met dit onderzoek kijkt de ILT of aan alle regels is voldaan en wat u kan doen om de veiligheid te vergroten.

Verzekering schade door bunkerolie

Bent u eigenaar van een zeeschip groter dan 1.000 ton? Dan moet u zich verzekeren tegen schade door het lekken van bunkerolie (brandstof van zeeschepen). U vraagt een Bunker Liability Certificaat aan bij de ILT.

Verzekering opruimen scheepswrak

U moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor de kosten van de opruiming van uw schip en lading als deze strandt of zinkt. Kunt u het scheepswrak niet bergen? Dan laat Rijkswaterstaat het wrak opruimen. Rijkswaterstaat verhaalt de bergingskosten (voor een deel) op u en uw verzekeraar.

Verplichtingen voor de kapitein

Als kapitein of gezagvoerder moet u zich voor de veiligheid van uw schip ook aan een aantal verplichtingen houden. U moet bijvoorbeeld een dagboek bijhouden tijdens de reis. Als er tijdens de reis gebreken ontstaan aan het schip, moet u deze herstellen.

Naar boven