MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Veiligheid van schepen (Schepenwet)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Bent u kapitein of gezagvoerder van een schip? Dan moet u zorgen voor de veiligheid van uw schip. In de Schepenwet staat aan welke veiligheidseisen uw schip moet voldoen om scheepsrampen op zee te voorkomen. De Schepenwet geldt voor Nederlandse schepen, maar niet voor reddingsschepen en pleziervaartuigen zonder betalende passagiers.

Voorkomen van scheepsrampen

U moet zich houden aan de veiligheidseisen om scheepsrampen te voorkomen. De veiligheidseisen gelden ook voor uw bemanning en de lading op uw schip. U moet een aantal certificaten hebben voordat uw schip mag varen. Bovendien moeten er onder meer zeekaarten, radio-installaties en reddings- en veiligheidsmiddelen aan boord zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of uw schip aan de eisen voldoet.

Verplichtingen voor de kapitein

Als kapitein of gezagvoerder moet u zich ook aan een aantal verplichtingen houden. U moet bijvoorbeeld een dagboek bijhouden tijdens de reis. Als er tijdens de reis gebreken ontstaan aan het schip, moet u deze herstellen.

Gewapende beveiliging op schepen

Scheepsbeheerders mogen onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers aan boord hebben als het schip vaart door een door de minister aangemerkte zeeroute. De kustwacht moet uw aanvraag voor particuliere beveiliging goedkeuren.

Heeft u een particulier beveiligingsbedrijf? Met een Private Maritime Security Company (PMSC) vergunning mag u schepen bewapend beveiligen. U kunt de PMSC-vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ongevallen melden

Ongevallen moet u direct melden bij de ILT. Bijvoorbeeld als u een aanvaring heeft gehad of na brand op uw schip. Ook arbeidsongevallen moet u melden. De ILT kan na uw melding een onderzoek doen naar het ongeval. In sommige gevallen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook onderzoek.

Meldplicht gewicht zeecontainers

Vervoert u containers op uw schip? Dan moet de expediteur of bevrachter (verlader) het gewicht van elke container melden aan de reder. Dat moet voordat u de containers aan boord laadt. Wordt het gewicht niet gemeld, dan moet u de container(s) weigeren.

Verzekering schade door bunkerolie

Bent u eigenaar van een zeeschip groter dan 1.000 ton? Dan moet u zich verzekeren tegen schade door het lekken van bunkerolie (brandstof van zeeschepen). U vraagt een Bunker Liability Certificaat aan bij de ILT.

Verzekering opruimen scheepswrak

U moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor de kosten van de opruiming van uw schip en lading als het vergaat. Bergt u het scheepswrak niet? Dan laat Rijkswaterstaat het wrak opruimen. U kunt uw verzekeraar aanspreken voor de gemaakte kosten.

Naar boven