Verplichte regeling voor zeevarenden (Zee-Risico 1967)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft of plaatst u zeevarend personeel van buiten de EU aan boord van een Nederlands schip? U moet u als werkgever van zeevarenden aanmelden bij de Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR 1967). Zo krijgen uw zeevarenden zonder sociale zekerheid toch een uitkering bij (beroeps)ziekte of een ongeval.

Wanneer moet ik me aansluiten bij ZR 1967?

U sluit aan op de verplichte regeling bij ZR 1967 als:

  • uw schip onder Nederlandse vlag vaart en de werknemer uit een land komt waar Nederland geen sociaal zekerheidsverdrag mee heeft gesloten
  • het om een schip gaat onder buitenlandse vlag en uw werknemer een Nederlandse arbeidsovereenkomst heeft, zonder verzekering onder de Ziektewet (of een vergelijkbare regeling van een EER-lidstaat)

Wilt u weten of uw zeevarenden onder de verplichte regeling van Zee-Risico 1967 vallen? Gebruik dan de tabel van de Vereniging Zee-Risico 1967. Als u uw werknemer bij de regeling van ZR 1967 aanmeldt, betaalt u de premie aan de Vereniging Zee-Risico 1967 en die betaalt de uitkering.

Dit artikel is gerelateerd aan: