Registratie van vissersvaartuigen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Bent u beroepsmatig visser? Gebruikt u hierbij een vissersboot (vissersvaartuig) in de wateren van de Europese Unie? Dan moet uw materiaal voldoen aan de regels. Ook moet u uw vissersvaartuig registreren en jaarlijks laten inspecteren.

Registreren vissersvaartuig

U registreert uw vissersvaartuig in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV) voordat u ermee gaat vissen. U doet dit via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door registratie vraagt u de certificaten en de visvergunning aan die u moet hebben om te vissen met uw vaartuig.

Als u uw vaartuig verbouwt of een vaartuig overneemt, moet u dit veranderen in uw registratie. Stopt u met het gebruik van uw vissersvaartuig? Dan moet u uw registratie opheffen.

IMO-nummer voor buitenlandse wateren (EU)

Wilt u vissen buiten de Nederlandse wateren in de wateren van de EU? Dan moet u vaak een Internationaal Maritieme Organisatie-nummer (IMO-nummer) aanvragen.

Inspectie van vissersvaartuigen

Uw vissersvaartuig wordt ieder jaar geïnspecteerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U maakt zelf een afspraak voor inspectie van uw vissersvaartuig bij de ILT. De inspectie moet gebeuren in de periode van 3 maanden voor de verjaardatum tot 3 maanden erna. Na 5 jaar krijgt uw vissersvaartuig een vernieuwingsinspectie. Dan krijgt uw vissersvaartuig nieuwe certificaten.

Verandering vissersvaartuig melden

Heeft uw vissersvaartuig een nieuwe motor of verandert het vermogen? Dit moet u melden bij ILT voor inspectie. Ook andere wijzigingen aan het vissersvaartuig moet u melden bij ILT.

VMS melden

Een vissersvaartuig van 12 meter of langer moet een goedgekeurd satellietvolgsysteem (vessel monitoring system, VMS) hebben. U moet het VMS registreren bij RVO. U hoeft uw VMS niet te registreren als u:

  • alleen in kustwateren vist
  • alleen in het IJsselmeer vist
  • uw vissersvaartuig alleen gebruikt voor aquacultuur

AIS voor vissersvaartuigen

Een vissersvaartuig van 15 meter of langer moet een Automatisch Identificatiesysteem (AIS) hebben. U moet uw AIS registreren bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Dit artikel is gerelateerd aan: