VOG natuurlijke personen (VOG NP) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Een verklaring omtrent het gedragExterne link (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van een bepaalde taak of beroep.

U heeft in sommige gevallen een VOG voor uzelf nodig. In andere gevallen heeft u een VOG nodig van uw werknemers. De VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) is verplicht voor sommige beroepenExterne link zoals onderwijzer, gastouder, en taxichauffeur. In andere gevallen bepaalt u zelf of u uw werknemer om een VOG vraagt. Er is ook een VOG voor rechtspersonen (VOG RP).

Hoe vraagt u de VOG aan?

Een VOG kunt u op een aantal manieren aanvragen:

  • Is de VOG voor uzelf? Dan kunt u de VOG aanvragen bij de gemeente.
  • Bent u zzp'er? Dan kunt u de VOG laten aanvragenExterne link door uw opdrachtgever.
  • Is de VOG voor uw medewerker? U moet uw medewerker dan een aanvraagformulier geven. Dan kan de medewerker zelf een VOG aanvragen bij de gemeente.
  • U kunt de aanvraag ook digitaalExterne link doen. U zet dan de VOG-aanvraag klaar voor uw medewerker. U moet hiervoor inloggenExterne link met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1Externe link nodig. Daarna logt uw medewerker in met DigiD, en maakt de aanvraag af.

Staat de aanvrager niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kan hij de aanvraag indienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Wanneer wordt geen VOG afgegeven?

Justis kijkt naar de politiegegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en besluit of een VOG wordt afgegeven of niet. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat belangrijk is voor het betreffende beroep dat u wilt uitoefenen.

Digitaal VOG aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven